“Je krijgt zicht op je eigen conflictgedrag en tools om respectvol bij te sturen.”

“Een HR-professional heeft een bijzondere positie, je zit tussen de mensen op de werkvloer en de directie in. Soms ben je adviseur voor medewerkers, leidinggevenden of directie, dan weer vertrouwenspersoon of bemiddelaar. Ik merk dat de cursisten zich tijdens de opleiding meer bewust worden van hun wisselende rol. Door de opleiding krijg je zicht op je eigen (conflict)gedrag, het effect daarvan en tools om in (sluimerende) conflictsituaties respectvol bij te sturen.”

Shirine Reichert is bestuursrechter bij de rechtbank Amsterdam (thans een sabbatical), MfN-registermediator, trainer bij het ADR Instituut, (team-)coach en relatiecoach. “Cursisten kunnen met de geleerde tools sluimerende conflicten beter herkennen. Door vervolgens de goede vragen te stellen, kunnen ze het conflict in beweging brengen en hopelijk oplossen voordat het uit de hand loopt.

Mediationvaardigheden toepassen als rechter

“Nadat ik de beroepsopleiding tot mediator afrondde, ben ik mijn mediation vaardigheden als bestuursrechter in gaan zetten tijdens zittingen. Ik ben anders naar (mijn eigen en andermans) conflictgedrag gaan kijken. Gaan doorvragen, heb emoties meer ruimte gegeven en ben meer in oplossingen, in plaats van juridische beslissingen, gaan denken. Het juridische is volgens mij vaak een laatste redmiddel en daarom probeer ik eerst te kijken naar het onderliggende probleem: wat speelt hier? Op die manier probeer ik de angel uit het conflict te halen en tot een oplossing te komen. Mocht een juridische beslissing noodzakelijk zijn dan neem ik die uiteraard, maar niet nadat ik heb onderzocht wat de aanleiding tot het geschil is geweest.

Mediation binnen de rechtbank

Bij de rechtbank kijk je normaal gesproken naar de volledige stukken en de standpunten van partijen, waarna je een beslissing neemt. Aan het einde van 2019 heb ik een pilot bedacht en uitgevoerd op de rechtbank, waarbij we wijzigingen aanbrachten in de gangbare werkwijze van de rechtbank. Een zitting deed ik met zo min mogelijk stukken. Dat is bij mediation ook zo: het verhaal van de mensen is leidend.

Uit de pilot bleek dat deze werkwijze er bij mij ook voor zorgde dat ik meer uitspraken mondeling deed: de zaken werden binnen twee tot vier weken na het instellen van beroep op zitting behandeld, ik had op zitting snel een volledig beeld van wat er speelde en kon partijen door een mondelinge uitspraak vervolgens duidelijkheid geven. Wat in de pilot ook opviel was dat er minder vaak hoger beroep werd aangetekend dan gebruikelijk is. Ik denk dat mensen zich door deze werkwijze beter gehoord voelen en de uitspraak daarom sneller accepteren.

Een bestuursrechter als trainer

Inmiddels werk ik al een aantal jaren als trainer bij het ADR Instituut en sta ik sterk in mijn schoenen voor de groep. Voor mij is het belangrijk dat ik mij veilig voel in een groep en daarom zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk verbinding maak met de cursisten. Ik durf me zelf ook van een kwetsbare kant te laten zien en ga emoties niet uit de weg. Op die manier kunnen cursisten zich ook veilig gaan voelen bij mij, waardoor zij zich al snel kwetsbaar op durven te stellen.

Wat ik lastig vind is als een cursist mijn deskundigheid in twijfel trekt of onverwacht iets zegt wat mij raakt. In de loop van de jaren ben ik daarin gegroeid en ik kan nu goed omgaan met deze lastigere situaties. Ik vraag mij op zo’n moment af wat er over mij gaat, wat er over de ander gaat en waar de opmerking werkelijk over gaat.

Wat is de toegevoegde waarde van mediation binnen HR?

Als trainer breng ik cursisten de vaardigheden bij die zij nodig hebben om een goede mediator te worden. De zesdaagse opleiding Mediationvaardigheden voor HR is een verkorte variant van de beroepsopleiding tot mediator, maar evengoed is het een compleet programma dat vrijwel onmiddellijk effect met zich meebrengt. Tijdens de cursusdagen oefen je met vaardigheden en die kan je daarna direct inzetten op de werkvloer.

Juist door het zicht wat men krijgt op het effect van het eigen gedrag is er een basis om ander en meer effectief gedrag te laten zien in situaties die als lastig worden ervaren. Wellicht waren ze voor het volgen van de opleiding geneigd om het gesprek met de medewerker aan te gaan vanuit het perspectief van de werkgever en bijvoorbeeld te willen overtuigen.

Door juist eerst meer aandacht te geven aan de positie van de werknemer, wordt hun positie neutraler en kunnen ze het gesprek opener en dus nog constructiever ingaan. Tijdens de rollenspellen leer je hoe het voelt om in de positie van de leidinggevende of directie of de medewerker te zitten en daardoor kan je je nog beter verplaatsen in jouw gesprekspartners. Door meer te focussen op belangen en minder op wie heeft er gelijk, lukt het om effectieve betere oplossingen te bereiken.”

Informatie over de zesdaagse Mediationvaardigheden voor HR

Informatie over de Beroepsopleiding (legal) Mediator

Interview: Karlien de Bruijn
Fotografie: Petri Bakker