6-daagse opleiding

Mediationvaardigheden voor HR

Moeilijke gesprekken, omgaan met emoties, weerstand én onderhandelen.

Als HR-professional werk je vanuit verschillende rollen. Je adviseert, onderhandelt, verbindt en lost conflicten op. Jij moet ervoor zorgen dat iedereen happy is, maar dat valt soms niet mee! Tijdens de opleiding ‘Mediation voor HR professionals’ leer je gesprekken te structureren, beter te onderhandelen, (mogelijke) conflictsituaties te doorzien en ontdek je de technieken om conflicten op te lossen.

Speciaal toegespitst op de hr-professional die zich wil verdiepen en verbreden, maar voor wie een volledige mediationopleiding nu (nog) een brug te ver is.

Lees het interview met Lotte Vuylsteke van Köster Advocaten, zij volgde de zesdaagse opleiding voor HR.
Of het interview met Rituals hr-professionals Irene Vernie en Pascale de Vries.

Startdata

Amsterdam
30 november 2022

Duur

6 dagen
09.30 - 17.00 uur

Kosten

€ 3.250,-

Als u de opleiding HR Mediationvaardigheden van het ADR Instituut heeft afgerond:

 • Heeft u meer inzicht in hoe conflicten ontstaan en escaleren
 • Weet u hoe te de-escaleren en anderen te ondersteunen bij de-escaleren
 • Bent u beter in staat om effectief om te gaan met lastige situaties
 • Is weerstand een uitdaging, geen barrière
 • Herkent u patronen in communicatie en samenwerking en weet u deze als nodig te doorbreken
 • Bent u bekend met mediationvaardigheden en getraind deze in te zetten
 • Herkent u onderhandelingssituaties beter en weet u hoe zich voor te bereiden
 • Is werken aan win/win oplossing niet alleen meer theorie, maar bent u in staat die te bereiken

Groepsgrootte en lesmethode

Iedere groep is samengesteld uit maximaal 16 personen. Naast de theorie vormen actieve didactische methoden de basis van onze mediationopleiding: workshops, casestudies en vaardigheidstrainingen met behulp van simulatiespelen. Bovendien besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van uw eigen attitude in het omgaan met conflicten. Voor de persoonlijke begeleiding van de cursisten zijn daarbij twee ervaren trainers actief.

Incompany

Deze opleiding verzorgen wij ook incompany. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Duur opleiding: 6 dagen van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Data najaar: 30 nov en 1 dec 2022, 12 en 13 jan, 13 en 14 mrt 2023
 • Locatie: Hotel Amsterdam-Amstel | Joan Muyskenweg 20 | 1096 CJ Amsterdam
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: HBO denk- en/of werkniveau
 • Kosten: € 3.250,-
 • Inclusief: koffie/thee, lunches, hand-outs . De opleiding is vrijgesteld van BTW.

De opleiding bestaat uit zes trainingsdagen van 09.30 – 17.00 uur.

 • Module 1: Hr-professional: vaardigheden en attitude (mediationvaardigheden)
 • Module 2: Omgaan met weerstand en onderhandelen
 • Module 3: Toespitsen van het geleerde op de praktijk en de persoon van de professional

Literatuurlijst
Voor een overzicht van de aanbevolen literatuur, download hier de literatuurlijst.

De opleiding tot hr-mediator van het ADR Instituut wordt verzorgd door ervaren trainers en mediators. Het docentencorps bestaat uit (juridisch en psychologisch geschoolde) wetenschappers, praktijkdocenten.

Maud Berg
Mediator, advocaat en trainer
Shirine Reichert
Shirine Reichert
Mediator, rechter en trainer
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Directeur, mediator en trainer
Juliane Duynstee
Mediator en trainer
Maurits Jan Vink
Mediator, organisatie-adviseur, trainer

Deze opleiding is bestemd voor hr-professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van conflicthantering, conflictoplossing en onderhandelen.

Veelgestelde Vragen

De HR-professionals hebben vaak verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen binnen een bedrijf, naast de adviesrol naar directie en personeel, is er veelal de vertrouwensrol, de bemiddelende rol in conflictsituaties en daarnaast ook regelmatig een coachende rol in allerlei voorkomende situaties.

Kennis, attitude en vaardigheden helpen om in al die rollen effectief te kunnen zijn. Makkelijk is dat echter niet. In de praktijk blijkt dat juist datgene wat een mediator in huis heeft, ook voor de HR-professional uiterst bruikbaar is. Je moet je steeds bewust zijn van je rol en waar verantwoordelijkheden liggen, vaardig zijn om in verschillende situaties keuzes te maken die helpen te de-escaleren of escalatie te voorkomen en kennis hebben van conflicten.

Jij wilt mediationvaardigheden leren en deze effectief toepassen in je werk. Dat vraagt tijd. De opgedane kennis (bijvoorbeeld conflictleer) resulteert in inzichten in hoe iets zich ontwikkelt tot een conflict, hoe escalatie werkt en wat ieders rol is in het ontstaan en in stand houden van een conflict. Het kost tijd om dat te leren herkennen. Vaardigheden aanleren is één, ze effectief toepassen is nog wat anders. De stap van ‘het doen van een kunstje dat werkt voor anderen’ naar ‘jij kunt vanuit authenticiteit zelf de vaardigheden effectief toepassen’, vraagt veel oefening. En daarom hebben we 6 bijeenkomsten, verpreid over 4 maanden.

Tenslotte, en dat sluit aan op het vorige punt, om een hoog gekwalificeerde HR-professional te worden, speelt attitude (houding) een centrale rol. Als je herkent wat je doet en waar dat vandaan komt, dan heb je een keus. Voorbeeld: jouw neiging is om (snel) in adviseren te vervallen. Dat is op zichzelf geen probleem, mits je er daar effectief mee om weet te gaan. Herkennen, erkennen en het maken van passende keuzes vraag tijd en oefening.

Onze docenten hebben een verschillende achtergrond en zijn allemaal trainers met een lopende mediatorpraktijk. De meeste trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring als professioneel mediator en trainer. Tijdens de training werken wij met 4 trainers in wisselende samenstelling.

Juist de variëteit geeft je de kans om verschillende stijlen te herkennen en mee te nemen wat jou past.

Een heel belangrijke stap is om bepaalde situaties eerder te herkennen en hierin je eigen rol bepalen. Doordat je situaties herkent heb je de keus om het anders aan te pakken én de vaardigheden om dat succesvol  te doen.

Je kunt veel effectiever werken in verschillende omstandigheden en weet goed om te gaan met ervaren weerstand. Eerdere deelnemers geven daarnaast aan dat het ‘oordeelvrij luisteren’ hen veel heeft gebracht.