Beroepsopleiding tot (legal) Mediator

Erkende postacademische mediationopleiding.

In de praktijk van mediation is de persoon van de mediator misschien wel de belangrijkste factor voor een succesvolle mediation. Mediation is daarmee een vak, ook als u het binnen uw eigen professie uitoefent. Een vak van kennis, attitude én vaardigheden. Daarom is het belangrijk om tijdens uw opleiding tot legal mediator niet alleen de theorie te leren, maar ook inzicht te verkrijgen in verschillende communicatiestijlen en uw mediation- en onderhandelingsvaardigheden intensief te trainen.

De postacademische mediationopleiding tot legal mediator van het ADR Instituut is een brede opleiding, waarin u intensief en langdurig wordt geschoold in onderhandelen, mediation en partijbegeleiding. Inzicht in en het ontwikkelen van uw eigen stijl staan daarbij centraal.

Hoe gaan wij om met doorgang ‘live’ trainingen?
Wanneer wij als gevolg van covid maatregelen tijdelijk geen live training kunnen verzorgen, dan organiseren we extra online groepssessies. Zo blijf je verbonden met de groep én heb je de mogelijkheid tot verdieping in de leerstof.  Onze ‘live’ geplande opleidingsdagen worden dus niet vervangen door online trainingen. De klassikale trainingsdag (of dagen) worden verplaatst.

Startdatum

Amsterdam
28 oktober 2021
21 april 2022

Eindhoven 
2 november 2021
14 april 2022

Duur

20 dagen
09.30 - 17.00 uur

Kosten

€ 9.900,-

Als u de opleiding tot legal mediator van het ADR Instituut heeft afgerond:

 • Heeft u inzicht in conflictenleer, communicatiepatronen en metacommunicatie
 • Heeft u inzicht in uw eigen communicatiestijlen
 • Bent u uitgebreid getraind in verschillende mediationvaardigheden tijdens alle fasen van het mediationproces
 • Heeft u een proefmediation uitgevoerd
 • Weet u hoe u moet onderhandelen volgens de Harvard methode
 • Kunt u als partijbegeleider optreden
 • Heeft u inzicht in de andere vormen van Alternative Dispute Resolution, zoals arbitrage, minitrage, bindend advies en de werkwijze van geschillen- en klachtencommissies

Volledig geaccrediteerd

De postacademische mediationopleiding tot legal mediator van het ADR is geaccrediteerd door de NOvA, de KNB en het MfN. Met het legal mediators diploma van het ADR kunt u (als u ook aan de voorwaarden van het MfN voldoet) als professioneel legal mediator in aanmerking komen voor mediation doorverwijzingen van professionele doorverwijzers, de rechtspraak en het juridisch loket. Voor het afronden van deze opleiding ontvangt u opleidingspunten (99 PO NOvA).

Groepsgrootte en lesmethode

Iedere groep is samengesteld uit maximaal 16 personen. Naast de theorie vormen actieve didactische methoden de basis van onze mediationopleiding: workshops, casestudies en vaardigheidstrainingen met behulp van simulatiespelen. Bovendien besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van uw eigen attitude in het omgaan met conflicten. Voor de persoonlijke begeleiding van de cursisten zijn daarbij twee ervaren trainers actief.

Meer weten?

Wij organiseren regelmatig gratis workshops en informatieavonden waar u zich voor kunt inschrijven. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennismaken met de trainers en medewerkers van het ADR Instituut en krijgt u uitgebreide informatie over de Beroepsopleiding tot Legal Mediator.

Dataschema
Voor de overige opleidingsdata download hier het dataschema

Dataschema najaar 2021 Amsterdam
Dataschema najaar 2021 Eindhoven

Literatuurlijst
Voor een overzicht van de verplichte literatuur download hier de Literatuurlijst.

 • Duur opleiding: 20 dagen van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Amsterdam: De Bary, Herengracht 450 | Eindhoven: Aristo, Vestdijk 30
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: Basis
 • Punten: 99 PO NOvA
 • Kosten: € 9.900,-
 • Inclusief: koffie/thee, lunches, readers, hand-outs en gebruik van een digitale leeromgeving. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

De opleiding duurt een jaar en is opgebouwd uit 20 opleidingsdagen. De opleiding bestaat uit vijf modules. Ongeveer zes maanden na afronding van de opleiding volgt er nog een verdiepingsdag.

 • Module 1: Basisvaardigheden ADR
 • Module 2: Onderhandelen
 • Module 3: Mediation
 • Module 4: Juridische aspecten van ADR
 • Module 5: Partijbegeleiding

Brochure
Wilt u weten hoe wij deze modules invullen? Download dan onze brochure.

Verdiepingsdag
Om ervoor te zorgen dat de nieuw aangeleerde vaardigheden niet verloren gaan én u op de hoogte blijft van de actualiteiten in het vakgebied, organiseren wij na zes maanden een verdiepingsdag. Deze dag kunt u zien als een eerste intervisiebijeenkomst, waaraan eveneens 6 PE punten worden toegekend.

De opleiding tot legal mediator van het ADR Instituut wordt verzorgd door ervaren trainers en mediators. Het docentencorps bestaat uit (juridisch en psychologisch geschoolde) wetenschappers, praktijkdocenten en internationale gastdocenten.

Maud Berg
Mediator, advocaat en trainer
Shirine Reichert
Shirine Reichert
Mediator, rechter en trainer
Theo van Dijk
Theo van Dijk
Mediator, klinisch psycholoog en trainer
Jacques de Waart
Jacques de Waart
Mediator en trainer
Jacqueline Spierdijk
Jacqueline Spierdijk
Mediator en trainer
Corine de Jong
Corine de Jong
Advocaat, mediator en trainer
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Directeur, mediator en trainer
Linda Netsch
Linda Netsch
Mediator en trainer
Juliane Duynstee
Mediator en trainer
Loes van Kooten
Advocaat, mediator en trainer
Maurits Jan Vink
Mediator, organisatie-adviseur, trainer

Deze opleiding is bestemd voor (juridische) professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van conflicthantering en conflictoplossing. Onze cursisten zijn onder andere werkzaam als advocaat, fiscalist, notaris, rechter, organisatieadviseur, bedrijfsjurist, directielid, HR-manager, arts etc. Zij werken in het bedrijfsleven, bij bank- en verzekeringsinstellingen, ministeries, provincies en gemeenten, non-profitorganisaties, in de medische- en bouwwereld en bij adviesorganen.

Om tot de opleiding te worden toegelaten heeft u:

   • een academische- of masteropleiding afgerond
   • minimaal 5 jaar werkervaring in een profit- of nonprofit organisatie
   • kennis van de Engelse taal op conversatieniveau

Toelating vindt plaats na een positief intakegesprek. Vraagt u zich af of u tot de doelgroep behoort of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Diploma

Als u aan alle opleidingseisen heeft voldaan ontvangt u het diploma ADR-specialist / legal mediator van het ADR Instituut. Met dit diploma kunt u opgaan voor de kennistoets en het assessment (live-assessment of video-assessment) van het MfN. Als u deze toets en het assessment met goed gevolg heeft behaald kunt u worden opgenomen in het kwaliteitsregister van het  MfN. Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Meer informatie vindt u op mfnregister.nl.

Om u optimaal voor te bereiden op het MfN-assessment biedt het ADR Instituut de training Voorbereiding MfN live-assessment aan. Tijdens deze training van één dagdeel krijgt u ruimschoots de kans te oefenen en wordt u voorzien van persoonlijke feedback, zodat u goed voorbereid het assessment in gaat.

Zeker zijn van een plaats?

Heeft u interesse in deze opleiding, maar weet u nog niet zeker of het in uw agenda past? Wij houden graag een plaats voor u vrij, zodat u verzekerd bent van deelname; neem een optie.

Verder specialiseren?

Heeft u de postacademische opleiding tot legal mediator met succes afgerond en wilt u uw kennis verder verdiepen? Kies dan voor onze specialisatieopleidingen Arbeidsmediation, Business Mediation, Groepsmediation en Transformatieve Mediation. Met behulp van rollenspellen, theoretische onderbouwing én uitgebreide feedback, worden uw onderhandelingsvaardigheden verder aangescherpt en verbeterd.