Beroepsopleiding tot (legal) Mediator

Erkende postacademische mediationopleiding.

In de praktijk van mediation is de persoon van de mediator misschien wel de belangrijkste factor voor een succesvolle mediation. Mediation is daarmee een vak, ook als u het binnen uw eigen professie uitoefent. Een vak van kennis, attitude én vaardigheden. Daarom is het belangrijk om tijdens uw opleiding tot legal mediator niet alleen de theorie te leren, maar ook inzicht te verkrijgen in verschillende communicatiestijlen en uw mediation- en onderhandelingsvaardigheden intensief te trainen.

De postacademische mediationopleiding tot legal mediator van het ADR Instituut is een brede opleiding, waarin u intensief en langdurig wordt geschoold in onderhandelen, mediation en partijbegeleiding. Inzicht in en het ontwikkelen van uw eigen stijl staan daarbij centraal.

Startdatum

Amsterdam
12 okt 2023
18 apr 2024

Eindhoven 
26 okt 2023
22 apr 2024

Duur

20 dagen
09.30 - 17.00 uur

Kosten

€ 10.900,-

Als u de opleiding tot legal mediator van het ADR Instituut heeft afgerond:

 • Heeft u inzicht in conflictenleer, communicatiepatronen en metacommunicatie
 • Heeft u inzicht in uw eigen communicatiestijlen
 • Bent u uitgebreid getraind in verschillende mediationvaardigheden tijdens alle fasen van het mediationproces
 • Heeft u een proefmediation uitgevoerd
 • Weet u hoe u moet onderhandelen volgens de Harvard methode
 • Kunt u als partijbegeleider optreden
 • Heeft u inzicht in de andere vormen van Alternative Dispute Resolution, zoals arbitrage, minitrage, bindend advies en de werkwijze van geschillen- en klachtencommissies

Volledig geaccrediteerd

De postacademische mediationopleiding tot legal mediator van het ADR is geaccrediteerd door de NOvA, de KNB en het MfN. Met het legal mediators diploma van het ADR kunt u (als u ook aan de voorwaarden van het MfN voldoet) als professioneel legal mediator in aanmerking komen voor mediation doorverwijzingen van professionele doorverwijzers, de rechtspraak en het juridisch loket. Voor het afronden van deze opleiding ontvangt u opleidingspunten (99 PO NOvA).

Groepsgrootte en lesmethode

Iedere groep is samengesteld uit maximaal 16 personen. Naast de theorie vormen actieve didactische methoden de basis van onze mediationopleiding: workshops, casestudies en vaardigheidstrainingen met behulp van simulatiespelen. Bovendien besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van uw eigen attitude in het omgaan met conflicten. Voor de persoonlijke begeleiding van de cursisten zijn daarbij twee ervaren trainers actief.

Meer weten?

Wij organiseren regelmatig gratis workshops en informatieavonden waar u zich voor kunt inschrijven. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennismaken met de trainers en medewerkers van het ADR Instituut en krijgt u uitgebreide informatie over de Beroepsopleiding tot Legal Mediator.

Dataschema
Voor de overige opleidingsdata download hier het dataschema

Dataschema Amsterdam – start 12 oktober 2023
Dataschema Eindhoven – start 26 oktober 2023
Dataschema Amsterdam – start 18 april 2024
Dataschema Eindhoven – start 22 april 2024

Literatuurlijst
Voor een overzicht van de verplichte literatuur download hier de Literatuurlijst.

 • Duur opleiding: 20 dagen van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Amsterdam: De Bary, Herengracht 450 | Amsterdam: Van der Valk Amsterdam - Amstel, Joan Muyskenweg 20 | Eindhoven: Hotel Pullman, Vestdijk 47
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: Basis
 • Punten: 99 PO NOvA
 • Kosten: € 10.900,-
 • Inclusief: koffie/thee, lunches, readers, hand-outs en gebruik van een digitale leeromgeving. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

De opleiding duurt een jaar en is opgebouwd uit 20 opleidingsdagen. De opleiding bestaat uit vijf modules. Ongeveer zes maanden na afronding van de opleiding volgt er nog een verdiepingsdag.

 • Module 1: Basisvaardigheden ADR
 • Module 2: Onderhandelen
 • Module 3: Mediation
 • Module 4: Juridische aspecten van ADR
 • Module 5: Partijbegeleiding

Brochure
Wilt u weten hoe wij deze modules invullen? Download dan onze brochure.

Verdiepingsdag
Om ervoor te zorgen dat de nieuw aangeleerde vaardigheden niet verloren gaan én u op de hoogte blijft van de actualiteiten in het vakgebied, organiseren wij na zes maanden een verdiepingsdag. Deze dag kunt u zien als een eerste intervisiebijeenkomst, waaraan eveneens 6 PE punten worden toegekend.

De opleiding tot legal mediator van het ADR Instituut wordt verzorgd door ervaren trainers en mediators. Het docentencorps bestaat uit (juridisch en psychologisch geschoolde) wetenschappers, praktijkdocenten en internationale gastdocenten.

Maud Berg
Mediator, advocaat en trainer
Shirine Reichert
Mediator, raadsheer-plaatsvervanger en trainer
Jacques de Waart
Mediator en trainer
Jacqueline Spierdijk
Mediator en trainer
Corine de Jong
Corine de Jong
Advocaat, mediator en trainer
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Directeur, mediator en trainer
Linda Netsch
Linda Netsch
Mediator en trainer
Juliane Duynstee
Mediator en trainer
Loes van Kooten
Advocaat, mediator en trainer
Maurits Jan Vink
Mediator, organisatie-adviseur, trainer
Matthijs Bierman
Mediator en trainer

Deze opleiding is bestemd voor (juridische) professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van conflicthantering en conflictoplossing. Onze cursisten zijn onder andere werkzaam als advocaat, fiscalist, notaris, rechter, organisatieadviseur, bedrijfsjurist, directielid, HR-manager, arts etc. Zij werken in het bedrijfsleven, bij bank- en verzekeringsinstellingen, ministeries, provincies en gemeenten, non-profitorganisaties, in de medische- en bouwwereld en bij adviesorganen.

Om tot de opleiding te worden toegelaten heeft u:

   • een academische- of masteropleiding afgerond
   • minimaal 5 jaar werkervaring in een profit- of nonprofit organisatie
   • kennis van de Engelse taal op conversatieniveau

Toelating vindt plaats na een positief intakegesprek. Vraagt u zich af of u tot de doelgroep behoort of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Diploma

Als u aan alle opleidingseisen heeft voldaan ontvangt u het diploma ADR-specialist / legal mediator van het ADR Instituut. Met dit diploma kunt u opgaan voor de kennistoets en het assessment (live-assessment of video-assessment) van het MfN. Als u deze toets en het assessment met goed gevolg heeft behaald kunt u worden opgenomen in het kwaliteitsregister van het  MfN. Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Meer informatie vindt u op mfnregister.nl.

Om u optimaal voor te bereiden op het MfN-assessment biedt het ADR Instituut de training Voorbereiding MfN live-assessment aan. Tijdens deze training van één dagdeel krijgt u ruimschoots de kans te oefenen en wordt u voorzien van persoonlijke feedback, zodat u goed voorbereid het assessment in gaat.

Zeker zijn van een plaats?

Heeft u interesse in deze opleiding, maar weet u nog niet zeker of het in uw agenda past? Wij houden graag een plaats voor u vrij, zodat u verzekerd bent van deelname; neem een optie.

Verder specialiseren?

Heeft u de postacademische opleiding tot legal mediator met succes afgerond en wilt u uw kennis verder verdiepen? Kies dan voor onze specialisatieopleidingen Arbeidsmediation, Business Mediation, Groepsmediation en Transformatieve Mediation. Met behulp van rollenspellen, theoretische onderbouwing én uitgebreide feedback, worden uw onderhandelingsvaardigheden verder aangescherpt en verbeterd.

Veelgestelde vragen

Het ADR Instituut bestaat sinds 1996 en behoorde als snel en behoort nog steeds tot de gerenommeerde opleidingsinstituten. Oorspronkelijk werd met de Beroepsopleiding tot ADR specialist en (legal) mediator opgeleid voor NMI registratie. Het NMI (Nederlands Mediation Instituut werd opgericht in 1995).

Het NMI is samengegaan met een aantal andere organisaties en heeft het MfN gevormd. (Mediation Federatie Nederland). Het ADR Instituut leidt sindsdien (onder andere) mediators die zich bij het MfN willen registreren. Daartoe doen zij, na het volgen van een geaccrediteerde opleiding, een externe kennistoets en leggen zij een assessment af. Beiden bij Intop, een onafhankelijk door het MfN daartoe aangesteld Instituut.

MfN geregistreerde mediators vallen onder de reglementen van het MfN (te downloaden op de site van MfN), waaronder de gedragsregels en regels omtrent klachten en tuchtrechtspraak.
MfN geregistreerde mediators kunnen zich laten inschrijven op een lijst van de Raad voor de Rechtspraak, waarna zij doorverwijzingen vanuit de rechtspraak kunnen krijgen en in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, vergelijkbaar met de advocatuur.

Tenslotte zullen veel professionele verwijzers, zoals advocaten, accountants, notarissen en overheidsinstanties verwijzen naar een mediator met genoemde registratie.

Het ADR Register is vele jaren later opgericht als register naast het NMI-register. Voor zover bekend heeft het register geen accreditatie van de Raad voor de Rechtspraak en daarmee levert deze registratie niet de voordelen als voornoemd. Op haar site kunt u lezen hoe daartegenaan wordt gekeken door betrokkenen en informatie krijgen over welke voordelen registratie wel heeft.
Met regelmaat blijkt de verwarring tussen het ADR Instituut en het ADR register. Voor alle duidelijkheid; Het ADR Instituut is niet verbonden nog op enigerlei wijze betrokken bij het register met dezelfde naam.

Om het vak van mediator echt te leren en als professional uit te voeren, maar ook als je het geleerde in de praktijk effectief wil toepassen in je werk, dan vraagt dat meer tijd. De opgedane kennis (bijvoorbeeld conflictleer) resulteert in inzichten in hoe iets zich ontwikkelt tot een conflict, hoe escalatie werkt en wat ieders rol is in het ontstaan en in stand houden van een conflict. Het herkennen en erkennen van ook je eigen rol, maakt dat je effectiever kan handelen in eigen conflicten maar ook om anderen te ondersteunen in de weg naar een structurele oplossing.

De vaardigheden aanleren is één, ze effectief toepassen is nog wat anders. De stap van het doen van een kunstje dat werkt voor anderen naar hoe jij zelf de vaardigheden effectief kan toepassen vraagt tijd en veel oefening.

Tenslotte, en dat sluit aan op het vorige punt, essentieel om een hooggekwalificeerd professioneel mediator te zijn speelt attitude (houding) een centrale rol. Als je herkent en erkent wat je doet en waar het vandaan komt, heb je een keuze. Als voorbeeld; als je neiging is (snel) in adviseren te vervallen, is dat geen probleem, zolang je er als mediator maar mee om weet te gaan. Herkennen, erkennen en het maken van passende keuzes vraag tijd en oefening.

Als je de investering die de opleiding vraagt, afzet tegen andere trainingen van een goede kwaliteit, dan blijkt dat onze opleiding per dagdeel niet meer kost. De meerkosten zitten erin dat er inhoudelijk meer geboden wordt en er veel meer geoefend wordt onder begeleiding van hooggekwalificeerde trainers. Kortom, dat de opleiding circa twee keer zoveel dagdelen in beslag neemt dan andere opleidingen.

Onze docenten hebben een verschillende achtergrond en zijn allemaal trainers met een lopende mediatorpraktijk. De meeste trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring als professioneel mediator en trainer. Tijdens de training werken wij met 4 trainers in wisselende samenstelling tijdens de mediationblokken en circa 4 andere trainers op diverse andere onderdelen, zoals onderhandelen, conflictleer, communicatieleer, partijbegeleiding en de juridische dag.

Juist ook de variëteit biedt je de kans om je eigen stijl te componeren uit wat je ziet bij de trainers.

Tijdens de training oefenen deelnemers veelvuldig met casuïstiek uit de praktijk. Daarbij kunnen de trainers putten uit een rijke geschiedenis aan mediations die zij zelf hebben begeleid, waarmee zij de praktijk aan de theorie koppelen.

Wij vragen een afgeronde academische vooropleiding. Mocht u daarover niet beschikken dan kunnen wij, in overleg met u onderzoeken of uw CV voldoende basis biedt om een uitzondering te maken op deze regel.

Voor onze opleiding wordt een afgeronde academische vooropleiding gevraagd en tenminste 5 jaar werkervaring.

Mediation is geen juridisch vak, maar een belangrijk deel van de praktiserende mediators hebben wel een juridische achtergrond. Om aan de opleiding te kunnen deelnemen vragen wij geen juridische achtergrond en in de praktijk blijkt deze ook niet noodzakelijk om een succesvolle praktijk als mediator te hebben. Juist ook de diversiteit aan achtergrond geeft de markt en een keuze en het hebben van een andere achtergrond dan een juridische maakt je onderscheidend, wat juist ook een voordeel kan zijn.

Dat wisselt uiteraard per groep maar tot heden bestaan de groepen uit mannen en vrouwen, variërend in leeftijd en achtergrond. In het verleden bestonden de groepen overwegend uit juristen, mogelijk omdat het ADR Instituut in 1996 mede is opgericht door de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, maar qua achtergrond en werkterrein varieert het en zien wij steeds meer deelnemers met een medische achtergrond, bestuurlijke achtergrond of beleidsmedewerkers, HR-professionals, ondernemers, advocaten, rechters, financiële of economische achtergrond en psychologische achtergrond en zowel CEO’s als CFO’s.

Om een beter beeld te krijgen kunt u nog kijken onder het knopje blogs, waar wij voormalig deelnemers interviewen over wat de opleiding hen gebracht heeft.

Door de deelnemers wordt aangegeven dat men tussen de bijeenkomsten zo’n drie uur besteedt aan het lezen van verplichte en aanbevolen literatuur. Vanaf de mediationblokken worden huiswerkgroepen gevormd die tussen de blokken tenminste één keer samenkomen om, aan de hand van opdrachten, samen met de materie en vaardigheden bezig te zijn en te oefenen. Deze bijeenkomst neemt 2 à 3 uur in beslag.

De mogelijkheid om in te halen bestaat. Dat kan in een volgende of parallelle groep. In bepaalde gevallen wordt in overleg een moment afgesproken om individueel ‘bij te spijkeren’ zodat er geen hinder is in het vervolg van de opleiding voor de betrokken deelnemer.

De keuze om na het afronden als mediator aan de slag te gaan is aan ieder zelf. In de praktijk kiest een deel daarvoor, anderen kiezen om het naast het huidige werk te doen of om het geleerde vooral in de bestaande of nieuwe functie te gaan toepassen.

Om de MfN registratie te behalen moet een externe kennistoets en een assessment behaald worden. Dat is geen onderdeel van de opleiding.

Er bestaat de mogelijkheid een video te maken die kan worden ingestuurd ter beoordeling aan Intop (extren examenbureau MfN). Echter, deze optie is geen onderdeel van de opleiding.

In blok vier van de mediationblokken doen alle deelnemers wel een proefmediation, als ware het een assessment. De opleiding zelf kent geen examen. Wel werken de trainers met een volgsysteem om de deelnemers en de ontwikkeling die men doormaakt, te monitoren.

Ja, het ADR Instituut is een door de NOvA geaccrediteerd opleidingsinstituut. Aan deze beroepsopleiding zijn 99 PO punten verbonden.

In Amsterdam verzorgen we de trainingen bij De Bary aan de Herengracht 450. In Eindhoven verzorgen we de trainingen bij Hotel Pullman, Vestdijk 31.

Wanneer wij als gevolg van covid maatregelen tijdelijk geen live training kunnen verzorgen, dan organiseren we extra online groepssessies. Zo blijf je verbonden met de groep én heb je de mogelijkheid tot verdieping in de leerstof. Onze ‘live’ geplande opleidingsdagen worden dus niet vervangen door online trainingen. De klassikale trainingsdag (of dagen) worden verplaatst.

Naast de readers, hand-outs en digitale leeromgeving die u van ons aangereikt krijgt, is er een verplichte Literatuurlijst. U dient zelf zorg te dragen voor het aanschaffen van deze boeken.

Hier vindt u onze Betalings- en annuleringsvoorwaarden.
Indien gewenst, maken wij persoonlijke afspraken waarbij u het cursusgeld gespreid betaalt binnen de opleidingsduur.

Tot 1 maand voor de aanvangsdatum is annuleren kosteloos. Daarna zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In principe plannen wij de trainingsdagen buiten de door de overheid vastgestelde vakanties om.

Alle door het ADR Instituut verzorgde opleidingen en training kunnen ook in-company verzorgd worden.

On request it is possible to offer the training in English, but only in-company.

Het is altijd mogelijk om persoonlijk van gedachten te wisselen over de inhoud van de opleiding en al uw vragen te stellen. Daarvoor maken wij graag een afspraak. Dat kan zowel ‘live’ als telefonisch of via Zoom.

Een optie nemen is mogelijk. Wij houden een plaats voor uw vrij zolang dat mogelijk is en houden u op de hoogte van de stand van zaken.