“Meer samenwerken in een circulaire economie.”

Julia van Boven, ABN AMRO: “Om tot een meer circulaire economie te kunnen komen moeten meerdere disciplines met elkaar samenwerken in projecten waarin vaak nog veel onzeker is. Ik zag regelmatig dat projecten niet van de grond kwamen of al in de beginfase strandden. Vaak had ik het idee dat dit aan de communicatie lag.”

Julia is onder meer co-lead van Impact Nation, een samenwerking tussen ABN AMRO, The Next Web en Impact Hub Amsterdam.
Het afgelopen jaar volgde zij de beroepsopleiding tot (legal) mediator van het ADR Instituut. Wat maakte dat zij deze opleiding wilde volgen? En wat voor kansen ziet zij voor mediation binnen haar werkveld?

Onderscheiden met duurzaamheid

Bij Impact Nation, onderdeel van de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO, werken Julia en haar team voor bedrijven die zich willen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

Julia: “Samen met die bedrijven starten we met het definiëren van de grootste uitdaging of kans. Die kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van klimaat of circulariteit, maar ook op het gebied van social impact. Vervolgens gaan onze partners, Impact Hub en The Next Web, wereldwijd op zoek naar bestaande oplossingen voor die uitdaging. Vaak komen die van start-ups of scale-ups met een maatschappelijke missie. Samen gaan zij dan een programma in van 100 dagen, waarin we hen begeleiden naar een eerste concreet resultaat.”

Communicatie als succesfactor

Impact Nation is ontstaan vanuit het idee dat dit soort verbindingen, tussen de meer traditionelere bedrijven en duurzame innovators, niet zomaar ontstaan. “Bovendien hebben we gezien dat deze bedrijven kunnen versnellen dankzij begeleiding bij de start van een samenwerking. Ze zijn vaak zo verschillend qua omvang en cultuur,” vervolgt Julia. “Om tot een meer circulaire economie te kunnen komen moeten meerdere disciplines met elkaar samenwerken in projecten waarin vaak nog veel onzeker is. Voordat we met Impact Nation begonnen zag ik regelmatig dat projecten niet van de grond kwamen of al in de beginfase strandden. Vaak had ik het idee dat dit aan de communicatie lag.”

Preventieve mediation

Op enig moment las Julia een artikel over preventieve mediation bij start-ups en scale-ups. Julia: “Preventieve mediation is onderdeel van alle accelerator en corporate innovatie programma’s van Startupbootcamp, ’s werelds grootste accelerator. Maar liefst 65% van de start-ups haalt het namelijk niet door ‘people problems’; zaken die te maken hebben met met relaties, rollen en beloningen. Een mediator kan partijen helpen bij het helder formuleren van hun belangen en de communicatie daarover in een team. Dit kan in een later stadium problemen voorkomen.”

Het artikel triggerde bij Julia een hernieuwde interesse in mediation: “Mijn vader is jurist en is voor zijn pensioen mediator geworden en vertelde altijd enthousiast over mediation. Ik vond het toen ook al interessant. Ik heb filosofie en ethiek gestudeerd en vanuit die achtergrond had ik al geleerd om alles van twee kanten te bekijken en mij in te leven in beide partijen.

Een mediationopleiding kwam op dat moment nog te vroeg, maar na het lezen van het artikel werd mijn interesse weer aangewakkerd. Want binnen samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid of circulaire economie spelen vergelijkbare people problems als bij start-ups en scale-ups. Daarnaast zijn er andere barrières, waaronder sociaal-culturele barrières. Ik denk dat het heel nuttig is als een derde partij daarin preventief kan bemiddelen.”

Betere professional

Julia koos voor een opleiding tot mediation bij het ADR Instituut. “Als je met mediation begint, begin je eigenlijk aan een heel nieuw vak. Ik kon mij niet voorstellen dat je dat in 6 tot 8 dagen kunt leren, dus koos ik heel bewust voor een langere opleiding,” aldus Julia.

De opleiding beviel haar goed. “Ik heb veel geleerd van de docenten, die allemaal uit de praktijk komen. Maar ook van de mensen uit mijn groep, die juist weer uit allemaal verschillende disciplines komen. Terugkijkend heeft de opleiding mij een betere professional gemaakt. Ik pas veel van wat ik geleerd heb nog dagelijks toe, zonder dat het nu direct ‘mediation’ heet. Zo gebruik ik het onder meer in mijn rol als voorzitter, maar ook in onderhandelingen.

Omdat ik een idealist ben, had ik in het verleden nog wel eens de neiging om te gaan trekken en duwen. Tegenwoordig luister ik eerst, waardoor er bij de ander ook meer ruimte komt voor mijn verhaal.

Informatie over de Beroepsopleiding (legal) Mediator

Interview: Alexandra Vuijk
Fotografie: Petri Bakker