“Als je authentiek bent en jezelf laat zien, ontstaat er vertrouwen en veiligheid.”

Na een carrière van ruim 24 jaar bij Triodos bank, waarvan de laatste 17 jaar als Managing Director, is Matthijs Bierman sinds begin dit jaar zelfstandig legal mediator. In dit interview vertelt hij over zijn overstap.

Gefascineerd

Matthijs studeerde voor hij bij Triodos aan de slag ging zowel rechten als bedrijfskunde. Matthijs: “Ik vond rechten eigenlijk een stuk leuker dan bedrijfskunde. Ik heb dus altijd wel gedacht dat ik niet mijn hele leven bankdirecteur zou blijven. Zo heb ik ooit overwogen rechter-plaatsvervanger te worden, maar dat was niet te combineren met mijn functie bij de bank.”

Toen hij een aantal jaar geleden aan tafel zat bij een mediation, raakte hij gefascineerd door het vak. Matthijs, enthousiast: “Ik was zo vol bewondering voor de aanpak van de mediator. In drie of vier gesprekken had ze de angel eruit, liep het gesprek vloeiend en werd precies het doel bereikt dat we voor ogen hadden. De mediator leek in die gesprekken helemaal zichzelf. Ze gebruikte duidelijk geen trukendoos, maar gaf op een hele persoonlijke en duidelijke manier richting aan het gesprek.”

Eigen stijl

Na een aantal oriënterende gesprekken startte Matthijs in 2019 zelf met een mediationopleiding, bij het ADR Instituut. Gevraagd naar zijn ervaringen geeft hij aan veel te hebben geleerd van de verschillende trainers die aan de opleiding meewerkten: “De trainers werken allemaal in de mediationpraktijk. Aan mooie praktijkvoorbeelden dus geen gebrek. Daarnaast proefde ik al snel dat ze in die praktijk allemaal hun eigen stijl hadden ontwikkeld. Daardoor besefte ik dat mediation alleen werkt als je het doet op een manier die écht bij jou past. Pas als je echt authentiek bent en je jezelf laat zien, krijgen partijen het vertrouwen dat zij zichzelf ook veilig kunnen laten zien.”

“Pas als je echt authentiek bent en je jezelf laat zien, krijgen partijen het vertrouwen dat zij zichzelf ook veilig kunnen laten zien”

Door het vele oefenen tijdens de opleiding kreeg Matthijs niet alleen de kans om zich de vaardigheden en technieken eigen te maken, maar ook om zijn eigen stijl te ontwikkelen. “Het was een enorme luxe om zo veel te mogen oefenen en direct feedback te krijgen. Ik werd echt meegesleurd in de energie van het oefenen en vond het elke keer weer jammer als het vijf uur was.” Op de vraag wat zijn mediationstijl is gaan typeren, antwoordt Matthijs: “Ik denk dat ik heel goed contact kan maken met partijen. Daarnaast merk ik dat het erg goed werkt als ik het geschil voor de partijen analyseer en orden, om die verschillende aspecten vervolgens een voor een te bespreken.”

Een groot voorrecht

Gedurende de opleiding merkte Matthijs dat hij het mediationvak niet alleen een geweldig mooi vak vond, maar dat het ook goed bij hem paste. Matthijs: “Dat besef viel mooi samen met mijn overwegingen om niet nog tien jaar lang directeur van Triodos bank te willen zijn.” Na een aantal gesprekken met andere mediators besloot Matthijs dus om de overstap te wagen. Op de dag waarop Nederland de eerste lockdown inging, maakte Matthijs – noodgedwongen – via een videoboodschap zijn vertrek aan zijn collega’s bekend.

Na de overdracht aan zijn opvolger en een korte sabbatical is Matthijs sinds 1 januari 2021 als legal mediator verbonden aan Stone Partners. Daar houdt hij zich bezig met zakelijke mediations, nalatenschapsmediations en conflicten in familiebedrijven. Matthijs: “Die laatste twee vallen vaak samen. Zo doe ik op dit moment een aantal pre-nalatenschapsmediations, waarbij de ouders nog niet zijn overleden, maar de bal al wel bij de volgende generatie ligt. Als ze mij dan vragen om bij de opvolging en de verdeling van de toekomstige nalatenschap te helpen, bij zoiets existentieels, vind ik dat een groot voorrecht.”

Informatie over de Beroepsopleiding tot (legal) Mediator

Interview: Alexandra Vuijk
Fotografie: Petri Bakker