Remko Koopman

Remko Koopman

Remko Koopman

Mediator

Mr. Remko Koopman heeft een passie voor vraagstukken gerelateerd aan de factor arbeid en is gespecialiseerd in het oplossen van arbeidsconflicten.

Als advocaat arbeids- en ambtenarenrecht heeft Remko geleerd dat een juridische procedure lang niet altijd tot een gewenste uitkomst leidt. Het in redelijkheid bereiken van overeenstemming tussen werkgever en werknemer is doorgaans beter dan langslepende, kostbare en belastende procedures. Als de arbeidsverhoudingen verstoord raken grijpt dat diep in, niet alleen voor werkgever en werknemer maar ook voor collega’s. In arbeidsconflicten kunnen de spanningen hoog oplopen. Door de oplopende spanningen houden partijen vaak vast aan hun standpunten waardoor het conflict, met alle gevolgen en kosten van dien, steeds verder escaleert. Het is de kunst als mediator om de communicatie weer op gang te brengen waardoor vaak aanvaardbare oplossingen voor beide partijen tot stand komen. Het gecompliceerde ontslagrecht maakt mediation in toenemende tot een interessante optie.

Zie voor meer informatie: www.advocaataanzee.nl