Ramon Frankfort

Ramon Frankfort

Mediator, Advocaat, Curator

“Door mijn ervaring en kennis als advocaat, curator en mediator te combineren, kan ik als mediator van belangrijke toegevoegde waarde zijn bij het oplossen van zakelijke en financiële conflicten.”

Ramon Frankfort (1969) is advocaat sinds 1996, behoudens een korte uitstap naar het bedrijfsleven. Hij heeft gestudeerd in Utrecht en daarna onder meer de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude) en de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht gevolgd.

Hij is oprichter en partner van FrankfortSluis Advocaten in Haarlem. In die hoedanigheid werkt hij als ondernemingsrechtadvocaat. Daarnaast wordt hij regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen en bewindvoerder in surseance van betalingen of schuldsaneringen.

Ramon richt zich als mediator vooral op zakelijke conflicten. Hij is ingeschreven in het MfN-register. Voorbeelden zijn geschillen tussen:
• aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders;
• vennoten in een maatschap of vennootschap onder firma;
• organen binnen vereniging of stichting;
• tussen handelspartners.

Tenslotte is Ramon lid en plaatsvervangend voorzitter van de Controleraad van het Watersportverbond en lid van de Beroepsraad van het Watersportverbond.

Voor meer informatie: www.frankfortsluis.nl