Maurits Jan Vink

Maurits Jan Vink

Mediator, organisatie-adviseur, trainer

Maurits Jan Vink (1964) studeerde in 1991 af in Sociale en Organisatiepsychologie aan de Rijks Universiteit Leiden met als onderwerp Verandermanagement. Hij werkte als organisatie-adviseur ondermeer bij KPMG Consulting en Twynstra Gudde.

 

In de loop der tijd raakte Maurits Jan bij organisatieveranderingen steeds vaker betrokken bij conflicten en spanningen binnen en tussen organisaties. Vanuit die ervaring volgde hij in 2003 een summerschool Conflict Resolution in Noord-Ierland. Dit vervolgde hij in 2005 met een sabbatical in het Midden-Oosten rond ditzelfde onderwerp. Teruggekomen in Nederland werd Maurits Jan gevraagd trainingen en workshops over belangentegenstellingen en conflicten te verzorgen.

Sinds 2005 heeft hij zich gericht op procesbegeleiding en mediation in diverse sectoren. Maurits Jan heeft samenwerkingsvragen en spanningen begeleid binnen en tussen organisaties, binnen en tussen vakgroepen en maatschappen in verschillende contexten. Ook wordt hij ingeschakeld bij samenwerkingsvragen en geschillen binnen managementteams, directies en raden van bestuur. Daarnaast heeft hij diverse ondernemings- en cliëntenraden en bestuur/raden van toezicht begeleid in conflicten.

In 2015 volgde hij de postdoctorale mediation opleiding aan het ADR Instituut. Naast zijn rol als trainer bij het ADR Instituut, verzorgt Maurits Jan ook trainingen bij Sioo en AOG School of Management. Maurits Jan is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).