Marga Schreuder

Marga Schreuder

Marga Schreuder

Mediator en trainer

In 1996 heeft Marga Schreuder, samen met de UvA en OSR- het ADR Instituut opgericht. Zij heeft ook de Beroepsopleiding tot professioneel ADR-specialist/Legal mediator mede vormgegeven en tevens een groot aantal training- en opleidingsprogramma’s voor profit en non profit organisaties.

 

Marga Schreuder (1949) is mediator van het eerste uur. Al in 1990 werd zij advocaat-scheidingsbemiddelaar. Zij heeft sindsdien het vakmanschap van mediator verder ontwikkeld en als mediator en opleider een ruime ervaring opgebouwd met vrijwel alle conflictgebieden, in binnen en buitenland: in arbeidsrelaties, samenwerkingsvraagstukken, familieconflicten, zowel zakelijk als persoonlijk en in geschillen tussen overheidsinstanties en burgers. Zij is MfN-register mediator.

Marga Schreuder heeft in 1993 het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en in 1996, samen met de Universiteit van Amsterdam en OSR, het ADR Instituut opgericht. Ook heeft zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de verwijstraining voor de Rechterlijke Macht (Mediation naast Rechtspraak) en levert zij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van mediation in Strafrecht en vormen van herstelgericht overleg.

Het vakmanschap van de mediator gaat haar ter harte en zij zet zich in om aan de kwaliteit van mediators in Nederland een wezenlijke bijdrage te leveren.

Voor het ADR Instituut traint Marga onder meer in de beroepsopleiding en specialisatietrainingen als familie, strafzaken, verdieping vaardigheden, voorbereiden assessment, conflictdiagnose, conflictvaardigheden en onderhandelen. Daarnaast begeleidt zij intervisiegroepen.