Dick Allewijn

Dick Allewijn

Dick Allewijn

Hoogleraar Mediation, mediator en trainer

Alle toptennissers hebben een eigen stijl, toch zijn ze allemaal begonnen met het aanleren van de basistechnieken Dick Allewijn, al meer dan 10 jaar trainer bij het ADR Instituut, meestal in de mediationopleiding, maar onder andere ook in de masteropleiding Overheid.

 

Dick Allewijn was van april 2017 tot en met april 2020 bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland. Dick is oud-rechter en oud-bestuurslid van de rechtbanken Den Haag en Amsterdam. Hij was jarenlang lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators.

Dick Allewijn is MfN-registermediator. Als mediator heeft hij sinds 2000 een algemene praktijk, als specialisme heeft Dick mediations tussen burgers of ondernemers aan de ene kant en overheden aan de andere kant. Hij geeft op verschillende terreinen cursussen en trainingen en schrijft artikelen en boeken over mediation en over rechtspraak. De inzichten die hij opdeed in zijn mediations en trainingen, verwerkte hij in zijn boek: “Met de overheid om tafel…, fair play aan beide kanten” (tweede druk, SDU 2013).

“De meeste mensen die mediator willen worden, hebben al een ander vak onder de knie. Dat betekent dat ze niet alleen iets moeten aanleren, maar ook iets moeten afleren: managers leren af om knopen door te hakken, HRM-ers leren af om te adviseren, maatschappelijk werkers leren af om te helpen. En juristen? Die hebben heel wat los te laten. Vooral natuurlijk het juridische oordeel, de fictie dat elk probleem één goede oplossing heeft. Gaandeweg blijkt trouwens dat het niet werkelijk om afleren gaat, maar om verbreding van het gedragsrepertoire.

Wat ik het leukste vind aan trainen is het creëren van een veilige, vruchtbare en vrolijke atmosfeer, waarin het niet gaat om ‘goed’ of ‘fout’ maar vooral om: ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’. Ik heb altijd veel bewondering voor de cursisten, die bereid zijn hun vaste gedragsrepertoire in de training te verruilen voor nieuw, onwennig gedrag.”