Corine de Jong

Corine de Jong

Corine de Jong

Advocaat, mediator en trainer

Corine de Jong is mediator-advocaat en o.a. bekend van het tv-programma ‘het Familiediner’, waar zij achter de schermen mediations doet. Corine is gespecialiseerd in mediations op het gebied van Arbeid Organisatie en Samenwerking. Van november 2015 tot december 2022 maakte Corine deel uit van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Corine is mediator en trainer sinds 1994. Corine traint in de Beroepsopleiding tot ADR-specialist/legal mediator en verder onder andere in de Specialisatie Arbeidsmediation en onderhandelen.
Corine is altijd actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van mediation in Nederland, o.a. door deel uit te maken van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut en de Accreditatiecommissie Basisopleiding tot mediator, waarvoor ze mede het protocol schreef.