Arno Diederen

Arno Diederen

Arno Diederen

Mediator, Advocaat, Curator

Arno Diederen is Master of Dispute Resolution, ervaren advocaat (sinds 1988 tot heden) en IMI/MfN-Registermediator (sinds 1999).

Arno Diederen is Master of Dispute Resolution. “Als man van de praktijk, ervaren advocaat (sinds 1988 tot heden) en IMI/MfN-Registermediator (sinds 1999) begeleid ik jaarlijks enkele tientallen mediation- en onderhandelingstrajecten, zowel in B2B, B2C, bij samenwerkings- en arbeidsverhoudingen als in familie- en erfrechtelijke geschillen. Ik heb veel ervaring met grensoverschrijdende bemiddeling via internet waarbij vaak verschillen in culturele achtergrond een rol spelen en kan partijen eventueel in het Engels, Duits of Frans bedienen. Ik ben vasthoudend, omdat ik werkelijk geloof dat voor ieder probleem een oplossing is te vinden. Ik zie de rol van de mediator dan ook als een actieve: partijen moeten zich aan de mediator kunnen optrekken, zo nodig bijgestaan door hun advocaten. Mijn keuze voor een breed georiënteerde mediationpraktijk dwingt tot werken met uiteenlopende conflictoplossingsmethoden. Daardoor kan ik maatwerk voor een uitweg bieden die ook op de lange duur stand zal houden en, indien nodig, juridisch afdwingbaar zal zijn.
Ik treed soms op als bindend adviseur en doceer over alternatieve (dan de rechter) conflictoplossing bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast publiceer ik en geef lezingen over mediation en de rechtspraktijk.”

Publicaties:
• Hoofdstuk 16: Mediation en Mediation Advocacy in: Jongbloed en Ernes (red): Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht, 6e herziene druk Kluwer 2014. ISBN 978901307851
• De balans tussen afhankelijkheid en vertrouwen in mediation, Tijdschrift voor conflicthantering 2013, nummer 1, p 29-33
• De ervaren mediator: tasten naar het licht. Vragen over de essentie van een volwassen geworden beroepsgroep: Frerks, G.E., (red) Congresbundel De ervaren mediator, Univ. Utrecht, Maklu 2012 ISBN 9789046605646
• De interculturele factor als uitdaging: cross culturele aspecten in de praktijk van de mediator in: Frerks, G.E., (red) Congresbundel Cross-cultural mediation, Univ. Utrecht, Maklu 2011 ISBN9789046604823
• To Plead or not to Plead, de rol van de advocaat als begeleider van zijn cliënt in het mediationtraject (NMI 2006), ISBN:90-78245-02-6-

Website: www.diederenmediator.nl