Willem Meijer

Ondernemer, business mediator en interim bestuurder

“Mediation heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd. Ik pak zaken nu anders aan, ik luister anders en ik communiceer anders. Ik pas de mediationvaardigheden vaak toe. Niet alleen bij conflicten, maar ook in dagelijkse werkzaamheden, zoals bij het uitwerken van een business case of een brainstormsessie.”

Willem Meijer was voorheen CEO van TOM (The Order Machine) en SNS Securities N.V. Als ondernemer en bestuurder heeft hij leiding gegeven aan diverse reorganisatietrajecten, overnames en het opstarten van nieuwe bedrijven en bedrijfsonderdelen. Veranderingsprocessen en people-management vormen daarbij een rode draad. Hij volgde in 2013 de opleiding Mediation bij ADR.

Op dit moment is Willem founding partner van Canalize, waar hij advies-, toezicht-, mediation- en interimwerkzaamheden verricht. Willem is oprichter van de ETM Factory en initiatiefnemer van de Mediation Kamer Amsterdam. Daarnaast wordt hij regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot onafhankelijk bestuurder benoemd.

Effectieve oplossingen: kanaliseren van belangen

“In mijn loopbaan was ik veel bezig met de bedrijfsmatige en organisatorische kant van bedrijven. Reorganiseren, overnemen, integreren. Zaken van A naar B brengen, waarbij verschillende standpunten een rol speelden. Bij ADR heb ik geleerd om verder te kijken dan die standpunten, naar de achterliggende belangen. En die belangen vervolgens te kanaliseren. Als je dat effectief kunt gaan belangen op enig moment overlappen, waardoor mensen veel creatiever naar oplossingen gaan zoeken. Daarmee wordt menig conflict beslecht, of voorkomen.”

Toegevoegde waarde: mensen in beweging krijgen

“Mediaton heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd. Ik pak zaken anders aan, ik luister op een andere manier en ik communiceer anders. Ik pas de mediationvaardigheden vaak toe. Niet alleen bij conflicten, maar ook in dagelijkse werkzaamheden, zoals bij het uitwerken van een business case of in een brainstormsessie. Ik heb ze volledig geïntegreerd in mijn managementstijl en gesprekstechnieken. Maar ik ben ook zo enthousiast geworden over het vak dat ik zelf ook mediator ben geworden. Ik treed regelmatig op als business mediator. En als ik door de Ondernemingskamer als bestuurder wordt benoemd gaat dat vaak samen met een mediationrol.”

Excellentie: echt effectieve tools

“ADR is mij aangeraden door een goede bekende, zelf ook een mediator. De opleiding is vrij intensief en relatief lang, maar dat was een bewuste keuze. Ik wilde mij écht bekwamen in de vaardigheden en technieken. Dat vraagt niet alleen theorie, maar vooral ook heel veel oefening in de praktijk. Dan kon bij ADR, in een groep met een goed niveau. Dat is belangrijk, zeker nu in de maatschappij steeds breder gedragen wordt dat mediators effectievere tools tot hun beschikking hebben dan advocaten. Zij kiezen toch vaker de weg van de polarisatie.”

Irene Vernie & Pascale de Vries

HR Director & International HR Manager bij Rituals

“We gaan niet meer het gesprek in om te overtuigen of om te winnen, maar om te onderzoeken waar het gezamenlijk belang zit. Van daaruit praten we verder.”

Irene Vernie en Pascale de Vries werken allebei al een aantal jaar in het HR-team van Rituals. Rituals groeide de afgelopen jaren uit tot een internationaal merk met zo’n 7.000 medewerkers wereldwijd. Beiden hebben dus de stormachtige groei van het bedrijf meegemaakt. Irene en Pascale namen in 2018 samen deel aan de 2-daagse basistraining Harvard Onderhandelen bij het ADR Instituut. Irene zal dit jaar ook de verdiepingstraining volgen. Tijd voor een interview over hun ervaringen.

Effectieve oplossingen: op zoek naar gezamenlijke belangen

Op de vraag waarom zij de training hebben gevolgd antwoordt Irene: ”In ons werk draait het niet zozeer om vastgelopen conflicten, als wel om het behartigen van verschillende belangen. Zo heeft Pascale als International HR Manager te maken met de verschillende Country Directors die primair verantwoordelijk zijn voor het commerciële belang, en met de HR managers die verantwoordelijk zijn voor het HR beleid. En als HR Director heb ook ik vrijwel continu te maken met verschillende stakeholders. We wilden allebei heel graag een verdiepingsslag maken in het bekijken van moeilijke casuïstiek en het aanvliegen van gesprekken over mogelijk conflicterende belangen. Een bekende heeft ons deze training aangeraden.”

 

Toegevoegde waarde: professionaliteit

Pascale: ”We hebben niet alleen met verschillende belangen, maar inmiddels ook met vrij veel verschillende culturen en dus ook regelmatig met taalbarrières te maken. Ik merkte dat we er in de praktijk uiteindelijk altijd wel uitkwamen, maar ik wilde de gesprekken toch professioneler en gestructureerder aan kunnen pakken. In de training heb ik geleerd dat een goede voorbereiding van een gesprek daarvoor cruciaal is. Daarmee kan je al zoveel winnen. Zo kijk ik tegenwoordig eerst samen met een Country Director naar de gezamenlijke belangen, en praten we van daaruit verder met de lokale HR Manager.”

“Een goede structuur is ook essentieel voor een goed gesprek”, vult Irene aan. “In de training krijg je een stappenplan aangereikt en dat volg ik consequent. Zo is het superefficiënt om aan het begin van het gesprek te bespreken wat we gaan doen en wat de spelregels zijn. ‘Setting the scene’ noemen ze dat in de training. Cruciaal, terwijl het bijna altijd wordt overgeslagen.”

Pascale: “Daarnaast heb ik geleerd mij open te stellen voor de emoties die er in een gesprek ook kunnen zijn. Uiteraard spelen er in een zakelijk gesprek soms ook emoties mee. Als je die kunt benoemen haal je vaak al de angel uit het gesprek en kom je sneller tot de kern.”

Excellentie: andere mindset & creativiteit

Irene: “Maar de training heeft vooral invloed gehad op mijn mindset tijdens gesprekken met stakeholders. Ik ga sinds de training zo’n gesprek niet meer in om te overtuigen, of om te winnen, maar om te onderzoeken waar het gezamenlijk belang zit. Van daaruit praten we verder.”

“Ik neem dus geen positie meer in, maar stel mij veel vragender op”, vervolgt Irene. “En dan komt het dus wel eens voor dat ik met iets heel anders terugkom dan ik van tevoren had verwacht. Maar dat is juist ook het mooie van deze methode. Alle gesprekspartners worden veel creatiever. We hoeven namelijk niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing te kiezen. We kunnen vanuit die gezamenlijke belangen ook samen zoeken naar creatievere oplossingen, waar alle partijen uiteindelijk beter van worden.”

Pascale: “In eerste instantie lijkt deze manier van werken misschien wat tijdrovender, en dat kan in sommige bedrijven misschien een hobbel zijn. Maar als je het gesprek goed structureert hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Bovendien zijn de uitkomsten vaak zoveel beter en duurzamer. Soms is snelheid ook het in één keer helemaal goed doen.”

Op de vraag of ze de training aan anderen aan zouden raden reageren Pascale en Irene instemmend. Irene: “Eigenlijk is een dergelijke training essentieel voor alle senior professionals die veel in aanraking komen met verschillende stakeholders. Het klinkt misschien gek, maar het maakt alle zakelijke gesprekken veel volwassener, van een veel hoger en professioneler niveau.”

 

Roelof Vos

Mediator - advocaat - fiscalist

“Mediator zijn heeft me als mens, advocaat en fiscalist gevormd.”

“ADR Instituut biedt een serieuze opleiding, die echt iets voorstelt”, weet Vos uit ervaring. Hij wijst alleen al op de 20 cursusdagen. “Het programma is veel omvattend. Alle aspecten van het vak komen aan bod. De variatie is enorm. Docenten, ook van Harvard, zijn het neusje van de zalm en waanzinnig goed. En de cursuslocatie was top”, vult hij spontaan aan. Hij herinnert zich het klassieke pand aan de Amsterdamse gracht met statuur en warme uitstraling. “Na die opleiding kon ik de wereld aan, alsof die zich voor me opende.”

Vos begon de erkende beroepsopleiding tot mediator nadat hij als partner bij Deloitte de advocatuur had moeten opgeven, omdat een gecombineerde praktijk met belastingadvies niet langer was toegestaan. Wat kan ik er dan bij doen, vroeg Vos zich in 2005 af. Mediation, luidde het antwoord. “Mijn werk was vooral juridisch en met deze opleiding zou ik ook meer te weten komen over de psychologie van onderhandelen.” Inmiddels werkt hij in alle drie de rollen: als advocaat, fiscalist én (legal) mediator.

Andere gespreksaanpak, soepeler resultaat

“Of ik nu als advocaat werk of als mediator aan tafel zit”, vertelt de advocaat-partner bij Hertoghs Advocaten over wat de opleiding hem gebracht heeft, “als je mediator bent, doet dat iets. Want je kunt ruimhartiger denken en bent meer gericht op wat de ander beweegt. Ook bij zwaardere conflicten kun je respectvol met elkaar omgaan: hard op de inhoud en zacht op de relatie. Dat is wat ik bij ADR geleerd heb.”

Ter illustratie geeft Vos een voorbeeld uit de praktijk. “Ik heb ook geleerd het gesprek te laten lopen. Ik kom nu al anders binnen, ga rustig zitten en begin een gesprekje. Ook als dat vervolgens over onze puberzonen gaat, zoals een keer bij de belastingdienst, laat ik dat gaan zonder op de klok te kijken. Wat kan ik daaruit halen over diegene? Toen in de laatste minuten onze minimale posities ten aanzien van het zakelijke conflict duidelijk waren, vonden we elkaar makkelijk. Probleem opgelost, zonder te procederen.”

Nieuwe inzichten en contacten

De opleiding bij ADR heeft Vos niet alleen vaardigheden en kennis opgeleverd, maar ook nieuwe inzichten en contacten. “Een gezelschap van toernooispelers”, omschrijft hij de gevarieerde groepssamenstelling van cursisten. “Verschillende perspectieven op conflicten kwamen er samen. Zo’n opleiding kweekt een band. Sindsdien weten we elkaar te vinden, bijvoorbeeld voor intervisie maar er zijn ook vriendschappen ontstaan.” Vos leerde er een andere fiscalist kennen. Ze vroegen zich af: hoe vallen we als fiscalist op in het land van duizend mediators?

Door je als specialist te positioneren. Zo richtten ze samen in 2008 de Vereniging voor Fiscale Mediation op, met leden werkzaam bij de belastingdienst, advocatuur en fiscale adviespraktijk. “We combineren onze inhoudelijke, fiscaal-juridische kennis met het proces om geschillen op een andere manier dan procederen te beslechten.” Niet zonder trots voegt secretaris Vos toe: “Trouwens, Maarten Bakker, nog zo’n aansprekende docent van het ADR Instituut, zit in de Raad van Advies samen met Theo Groeneveld, oud-raadsheer in de Hoge Raad.”

Pre-mediation om conflicten te voorkomen

Vos zette nog een stap verder en richt zich ook op het inzetten van mediation om geschillen en conflicten te voorkomen in plaats van die te moeten beslechten. Aanleiding was zijn mediation bij een conflict over aandelenverdeling tussen twee medeoprichters (co-founders in jargon) van een startup. Vaak verstoort dat de groei en opschaling naar een volgende fase, ontdekt Vos in contact met de wereld van start-ups. “Door hen conflictvaardiger te maken en als buitenstaander het gesprek te faciliteren, komen onderwerpen eerder op tafel. Wat onenigheid en problemen helpt voorkomen.”

Zo ontstond in 2011 Partner-Mediation, gespecialiseerd in pre-mediation. Onder andere via het bedrijf Startupbootcamp, dat wereldwijd start-ups helpt versnellen, bieden Vos en zes collega’s hun diensten in duo’s aan. “Vanuit verschillende achtergronden en profielen, van juridisch tot psychologisch vullen we elkaar als mediators aan”, legt Vos uit. Ze hebben al meer dan 250 startups wereldwijd bijgestaan. “De ‘honger’, ambitie, van startups spreekt me aan. Vaak gaat het om jongere mensen. Zij blinken uit in leergierigheid en persoonlijke ontwikkeling. Het valt me op dat zij heel ontvankelijk en goed bereikbaar voor (pre)mediation.

Harde praktijk, aardige meneer

“De variatie in mijn werk is geweldig”, geniet Vos van wat hij wist te creëren en combineren nadat hij de opleiding tot mediator volgde. “Als advocaat of fiscalist werk ik weliswaar voor een partij, maar mijn mediation competenties neem ik altijd mee. En dat werkt goed. Ik heb daardoor toch een andere aanpak, krijg ik regelmatig terug. Als ik optreed als advocaat van zo’n hard procesrechtkantoor, dat zware conflicten doet, dan blijkt er ineens toch ‘een aardige meneer’ aan tafel te zitten.”

Informatie over de beroepsopleiding tot mediator

Johanneke Schilthuis

Rechter en bestuurslid bij de rechtbank Oost-Brabant

“Ik weet nu dus hoe ik kan voorkomen dat ik die aap op mijn schouders neem.”

Al tijdens haar studie geneeskunde werd Johanneke aangetrokken door de organisatorische kant van de zorg. Nadat zij stopte als arts ging zij dan ook aan de slag bij Twynstra Gudde. Vervolgens startte Johanneke haar eigen adviesbureau, om zich in 2018 aan te sluiten bij Common Eye. De rode draad in haar loopbaan? Samenwerken in de zorg. In 2019/2020 volgde Johanneke de beroepsopleiding tot mediator bij het ADR Instituut.

Aap op de schouder

“Common Eye is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in samenwerking. We werken binnen verschillende sectoren, maar ik werk voornamelijk in de zorg. Daar begeleid ik samenwerkingen, zowel bestaande samenwerkingsverbanden als samenwerkingen die nog opgestart moeten worden of in een eerste verkennende fase zitten. Niet alleen intern, maar ook extern. Daarbij moet je denken aan samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, laboratoria of vakgroepen. In die trajecten trek ik veel samen op met verschillende professionals en ga ik samen met hen op zoek naar passende oplossingen. In die zoektocht gaan we op zoek naar de gezamenlijke ambitie, gebaseerd op de belangen van de betrokken partijen.

“Ik kan iedereen die in zijn werk veel met procesbegeleiding te maken heeft deze opleiding aanraden”.

Om tot deze belangen en een goede samenwerking te komen, is regelmatig een uitdaging en soms ingewikkeld. Als mensen al een geschiedenis met elkaar hebben bijvoorbeeld, of als ze om samen te kunnen werken een stukje autonomie moeten opgeven. Dan werk je als procesbegeleider in een spanningsveld. Ik merkte dat ik daarbij soms te veel de spreekwoordelijke aap op mijn schouder nam. Dan was ik heel hard aan het werk om oplossingen te bedenken en vroeg ik mij af ‘Is dit nu eigenlijk van mij of van de mensen aan tafel?’”

Ongelooflijk veel praktijkvoorbeelden

“Toen ik ook steeds meer mediationopdrachten kreeg, kwam ik via via bij het ADR Instituut terecht. Omdat je als mediator ook een procesbegeleider bent die vanuit belangen werkt, sloot deze opleiding mooi aan bij mijn ervaring en behoefte. Ik heb wel even getwijfeld omdat ik zelf geen jurist ben. Maar dat bleek helemaal geen issue te zijn. Bovendien leek mij dit de meest solide opleiding. Het niveau is hoog, zowel van de medecursisten als van de docenten. En je krijgt ongelooflijk veel praktijkvoorbeelden. Ik vond het ook het fijn dat de opleiding langer duurde. Dat gaf mij de kans om tussen de trainingsdagen door met de lesstof aan de slag te gaan en in de praktijk weer nieuwe ervaringen op te doen.”

Leuk en waardevol

“Tijdens de opleiding heb ik geleerd om partijen in staat te stellen om zelf oplossingen te bedenken, in plaats van de oplossingen voor hen te bedenken. Ik weet nu dus hoe ik kan voorkomen dat ik die aap op mijn schouder neem. En als dat toch een keer gebeurt, weet ik hoe ik het om kan keren. Daarnaast heb ik geleerd om andere vragen te stellen, nog scherper te zien wat er tijdens het proces gebeurt en te interveniëren op de dingen die ik zie gebeuren. Daarbij is het heel waardevol om het theoretisch kader in mijn rugzak te hebben. Ik herken nu nog beter waar we in het proces staan en wanneer we bijvoorbeeld een stapje terug moeten doen.

Ik vond de opleiding erg leuk en waardevol. Naast theorie, technieken en vaardigheden heb ik ook weer iets meer over mijzelf geleerd. Ik denk dat het voor iedereen goed is om af en toe met een andere bril naar jezelf te kijken. Daarbij zat ik ook nog in een heel leuke groep, we hebben nog steeds veel contact met elkaar. Ik kan iedereen die in zijn werk veel met procesbegeleiding te maken heeft, deze opleiding van harte aanraden!”

> Meer lezen over de beroepsopleiding tot mediator? klik hier

Juliane Duynstee - Alff

Mediator

“Een conflict gaat eigenlijk altijd over menselijke waarden, zoals erkenning, gehoord worden en je gezien voelen. Het is heel mooi als je in een mediation de verbinding tussen partijen kan herstellen, zodat het gesprek over die waarden kan gaan.”

Voordat Juliane in 2015 de beroepsopleiding tot legal mediator startte was zij ruim 10 jaar advocaat. In 2016 werd Juliane zelfstandig mediator en hing zij haar toga aan de wilgen. Juliane houdt zich bezig met arbeids- en echtscheidingsmediations. Zij is daarnaast klachtenfunctionaris en lid van een klachtencommissie in het gezondheidsrecht. Ook doet zij mediations in het Duits. Voor de rechtbank Amsterdam verzorgt zij trainingen in conflictvaardigheden.

Effectieve oplossingen: partijen autonomie geven

“Toen ik een tijdje in de advocatuur werkte merkte ik dat partijen niet altijd volledig geholpen waren met alleen een oplossing voor hun juridische geschil. Het kwam regelmatig voor dat een cliënt zich geen winnaar voelde, terwijl hij de procedure toch had gewonnen. Zo’n procedure had dan veel tijd, geld en vaak ook een waardevolle relatie gekost. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik, en zo ben ik in aanraking gekomen met mediation. Bij mediation geef je partijen autonomie en maak je ze zelf verantwoordelijk voor de oplossing van hun conflict. Daarmee komen ze tot oplossingen die vrijwel altijd werkbaar zijn.”

Toegevoegde waarde: heel veel vlieguren

“Ik heb in 2015 de opleiding tot legal mediator bij het ADR Instituut gevolgd. Ik vond deze opleiding mooi aansluiten bij mijn achtergrond als advocaat. Het is een hele gedegen opleiding die goed staat aangeschreven. Ik geloof heel erg dat je alleen een goede mediator kunt worden als je heel veel vlieguren maakt en geloof dus wat minder in een cursus van 2 of 3 dagen. Als je het vak écht wilt leren moet je er veel tijd in steken. Ik kom ook nog heel regelmatig voor intervisie bijeen met de mensen uit mijn opleidingsklas. Inmiddels hebben zich daar ook andere mediators bij aangesloten. Die bijeenkomsten zijn heel waardevol.”

Excellentie: praten over menselijke waarden

“Ik heb tijdens de opleiding veel geleerd, ook over mijzelf. Hoe kijk ik zelf tegen een conflict aan? Hoe ga ik ermee om? Niet alleen zakelijk, maar ook privé? Ik ga nu veel bewuster om met conflicten. Ik heb geleerd dat een conflict vaak over hele andere dingen gaat dan waar het in eerste instantie over lijkt te gaan. Het gaat namelijk vrijwel altijd over menselijke waarden, zoals erkenning, gehoord worden en je gezien voelen. Het is heel mooi als je in een mediation de verbinding tussen partijen kan herstellen, zodat het gesprek over die waarden kan gaan. Mijn ervaring is dat er dan ook weer ruimte ontstaat en partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en het conflict op te lossen.”

Patricia Messer

Rechter en bestuurslid bij de rechtbank Oost-Brabant

“Tijdens de mediationopleiding leer je om achter de weerstand te kijken en echt naar je gesprekspartners te luisteren. Daardoor ben je in staat om het gesprek veel constructiever te voeren. Met meer resultaat.”

Patricia Messer is sinds zes jaar rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Oost-Brabant. In april 2017 startte zij met de opleiding Mediation van ADR, die zij begin 2018 afrondde. Hoewel zij als rechter al in aanraking kwam met mediation volgde zij de mediationopleiding om een andere reden.

Effectieve oplossingen: achter de weerstand kijken

“In mijn rol als bestuurslid merkte ik dat er in de organisatie soms weerstand is tegen plannen die vanuit een bestuur worden bedacht of aangekondigd. Als bestuurder was ik dan best geneigd om in de zendstand te schieten. Dan leg je de plannen uit aan de medewerkers, en als blijkt dat er niets of onvoldoende mee gebeurt leg je het nog maar eens uit. Maar als er weerstand is werkt dat uiteindelijk niet. Tijdens de mediationopleiding leer je om achter de weerstand te kijken en echt naar je gesprekspartners te luisteren. Daardoor ben je in staat om het gesprek veel constructiever te voeren. Met meer resultaat.”

Toegevoegde waarde: inzicht in rollen

“Ik wilde erachter komen wat iemand weerhoudt om te doen wat ik dacht dat was afgesproken. Tijdens de opleiding kreeg ik meer inzicht in de rol die je daarin zelf vervult. Dat was echt wel een eye-opener. In de meest ideale situatie voelt de ontvanger namelijk de ruimte om ‘nee’ te zeggen tegen een voorstel of plan. Maar in een organisatie als de onze voelen mensen die ruimte niet altijd. Ik ben mij nu dus veel meer bewust van het effect van mijn rol als bestuurder en welke barrières die rol opwerpt om ‘nee’ te zeggen. Ik ga nu actief op zoek naar het antwoord op de vraag welke belemmeringen er zijn om de afspraak na te komen. Daardoor heb je een ander gesprek en creëer je uiteindelijk meer commitment.”

Excellentie: op aanraden van anderen

“ADR is mij aangeraden door iemand die de opleiding al had gevolgd. Ik vond het hele leerproces ontzettend boeiend. In eerste instantie leek het allemaal heel complex, maar uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Tijdens de opleiding maak je je de technieken en vaardigheden ook echt eigen. Doordat je veel oefent kan je ze in een gesprek inzetten, zonder dat je een trucje doet. De manier waarop ik nu het gesprek aanga past uiteindelijk veel meer bij hoe ik dat als rechter deed en hoe ik het eigenlijk ook van nature zou doen.”

Coskun Çörüz

Directeur bij Centrum Internationale Kinderontvoering en voorzitter MfN

“Ik heb bij ADR geleerd achter een conflict te kijken. Een conflict gaat vaak niet over geld. Het geëiste bedrag is meestal een afgeleide. De technieken en vaardigheden om een conflict te schillen, pas ik bijna regelmatig toe. Hiermee help ik soms tot een oplossing te komen of een conflict te voorkomen.”

Coskun Çörüz is opgeleid tot jurist, was lid van de Tweede Kamer voor het CDA en mensenrechtenrapporteur van de OVSE. Nu is hij directeur van Centrum Internationale Kinderontvoering.

“In 2013 volgde Coskun de opleiding Mediation bij ADR, nog steeds komt hij samen met zijn studiegenoten voor intervisie.

Effectieve Oplossingen: “Schillen van een conflict”
Als jurist en als politicus heb je de neiging om de oplossing voor het conflict aan te bieden. Mijn neiging in beide rollen was –gechargeerd- de volgende: “Ik leg jullie uit hoe het zit. Ik weet de oplossing voor jullie dispuut.” Dit is heel kort door de bocht, maar zo werkte het wel bij mij, bij veel juristen.
Ik heb bij ADR geleerd achter een conflict te kijken. Een conflict gaat vaak niet over geld. Het geëiste bedrag is meestal een afgeleide. De technieken en vaardigheden om een conflict te schillen, pas ik bijna regelmatig toe. Hiermee help ik soms tot een oplossing te komen of te voorkomen.”

Toegevoegde Waarde: “Bekijk ook onbetwiste zaken”
In juridische zaken blijft wat niet wordt betwist, liggen. Een uitspraak betekent dat de één gelijk krijgt op het betwiste aspect, de opponent heeft dus ongelijk. Het juridisch conflict is opgelost, maar het werkelijke conflict blijft sudderen. Je best doen om alle belangen boven tafel te krijgen, kan leiden tot ‘gelijk krijgen’ en ‘gelukkig worden’; kan het conflict werkelijk duurzaam oplossen. De waarde van mediation voor een jurist, voor een politicus en nu als directeur is voor mij meer dan slechts een toevoeging aan de rollen die ik speel. Het is een manier van anders kijken.”

Excellentie: “Functioneren verbeterd”
“Versta ik wat ik hoor? Zie ik wat ik aanschouw? Deze vragen stellen. Het bewustzijn van hoe je een vraag formuleert. Die technieken maken mij tot een betere jurist, tot een betere directeur, tot een betere gesprekspartner… Dat heeft de opleiding mij gebracht. En hoewel ik niet mediate, merk ik dat de geleerde technieken en vaardigheden mij inmiddels gewoon zijn en mij hebben verrijkt. En dat helpt me in mijn functioneren en in mijn dagelijks leven.”

Maaike de Jong

Arbeidsrechtadvocaat bij Workx advocaten

“De toegevoegde waarde van mediation was voor mij al langer evident. Alleen wie is een goede opleider? Wie kan mij het vak het beste leren? Na gesprekken met collega’s koos ik voor ADR. ADR is geaccrediteerd en het meest uitvoerig. Als je bij ADR een opleiding hebt gevolgd, geeft je dat ook marktwaarde.”

Maaike de Jong is een van de oprichters van Workx advocaten, een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze werkte van 2003 tot 2011 als advocaat bij NautaDutilh. De wil om zaken anders aan te pakken was een van haar drijfveren om samen met collega’s een nieuw kantoor op te richten.

Workx advocaten onderscheidt zich van de traditionele advocaat: het kantoor werkt pro-actief en oplossingsgericht. “Daar hoort ook een bredere kijk op en aanpak van het dispuut bij. Dus ook mediation.”

“Het is boeiend om te zien dat mediation een vastgelopen zaak weer in beweging kan krijgen. Door hun conflict kunnen partijen soms niet meer echt naar elkaar luisteren. Inzet van mediation kan ertoe leiden dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen”.

Effectieve Oplossingen: “Breder kijken”
Door je alleen te focussen op zaken als de datum uitdiensttreding of een toe te kennen vergoeding kom je in sommige zaken niet tot een echte oplossing. Mediation kan een vastgelopen zaak weer in beweging krijgen. De houding van de wederpartij is vanzelfsprekend wel van belang. Beide partijen moeten open staan voor een dergelijke wijze van geschilbeslechting.”

Toegevoegde Waarde: “Beste pers”
“De toegevoegde waarde van mediation was voor mij al langer evident. Alleen wie is een goede opleider? Wie kan mij het vak het beste leren? Na gesprekken met collega’s koos ik voor ADR. Daar had ik meerdere redenen voor. ADR is geaccrediteerd en het meest uitvoerig. De deelnemers hebben over het algemeen een academische achtergrond; voor mij was het niveau van de deelnemers belangrijk. Net als de diversiteit. Bij ADR komen niet alleen juristen. Tot slot speelde een commerciële reden: ADR heeft de beste pers, het instituut staat goed aangeschreven. Als je bij ADR een opleiding hebt gevolgd, geeft je dat ook marktwaarde.

Excellentie: “Goede intervisie, ook nog ná de opleiding”
“De opleiding heeft me veel geleerd over mijn functioneren en mijn rol als advocaat. Het goed kunnen mediaten is een aanvulling op mijn vak. Ik heb breder leren kijken, een zaak van verschillende invalshoeken leren bezien. Ook tijdens onderhandelingen merk ik dat ik creatiever ben geworden. Bovendien heeft de opleiding me een bijzondere intervisiegroep opgeleverd waar ik soms ook een case inbreng. Eén keer in de acht weken komen we samen; die casusbesprekingen zijn heel leerzaam.”

Bouwe Morrema

Projectleider mediation bij KiFid

“In mijn optiek word je alleen een goede mediator als je het vak leert van goede mediators. De docenten van ADR staan hoog aangeschreven. Daarnaast sluit de opleiding bij ADR goed aan bij de juridische praktijk. En wat ik waardeer is de lange duur van de opleiding.
Een goede mediator heeft veel, heel veel, vlieguren achter de rug.”

“KiFid ontvangt jaarlijks ongeveer 7.500 klachten. Klachten die, als je inzoomt op de wereld en de beleving achter de klacht, vaak goed buiten de juridische arena kunnen worden opgelost. Ook veel financiële klachten lenen zich prima voor mediation: als wordt ingezoomd op de communicatie en de achterliggende belangen verdampt vaak een groot deel van de klacht en dient de oplossing zich als vanzelf aan.”

Effectieve Oplossingen: “Sneller en duurzaam”
Aandacht voor het probleem, aandacht voor de mens met het probleem. Inzet van betrokken communicatie, gebruikmaking van non-verbale communicatie. Goede vragen stellen, spiegelen, sturen op een eigen, op een gezamenlijke oplossing… Daar bereik je veel meer mee dan standpunten laten clashen. De focus van de jurist ligt vaak op de afrekening van het verleden, mediation kijkt naar hoe nu verder in de toekomst. Mits tijdig ingezet, kan mediation vaak zorgen voor een snelle én duurzame oplossing ”

Toegevoegde Waarde: “Dejuridiseren”
“Mediation is geen trucje. Natuurlijk zijn er vaardigheden en technieken. Maar als je – zoals ik – een juridische achtergrond hebt, moet je bereid zijn te dejuridiseren. Het is de tweede natuur van een jurist om een probleem te analyseren, de oplossing te bedenken en daar op te sturen. Als mediator analyseer je ook, maar je gebruikt je analyse om goede vragen te stellen en laat je de ruimte aan partijen om zelf tot een oplossing te komen. In mijn optiek word je alleen een goede mediator als je het vak leert van goede mediators. De docenten van ADR staan hoog aangeschreven. Daarnaast sluit de opleiding bij ADR goed aan bij de juridische praktijk. En wat ik waardeer is de lange duur van de opleiding. Een goede mediator heeft veel, heel veel, vlieguren achter de rug.”

Excellentie: “Ook voor één-op-één gesprekken”
“Mediation is vooral bedoeld om wrijving, om een geschil op te lossen tussen twee partijen. Ik merk in mijn werk regelmatig dat de technieken en vaardigheden van mediation ook goed werken in één-op-één gesprekken. Ik communiceer bij (interne) klachten bijvoorbeeld liever telefonisch dan schriftelijk. Ik laat dan mensen hun verhaal vertellen, besteed aandacht aan de persoon en aan zijn verhaal, stel vragen over de achtergrond van de klacht, reflecteer en spiegel. Ik krijg dan vaak een woord van dank, omdat er boosheid is weggenomen en zo helderheid is gekomen over de werkelijke klacht.”