Referentie ADR Instituut

Coskun Çörüz

Directeur bij Centrum Internationale Kinderontvoering

“Ik heb bij ADR geleerd achter een conflict te kijken. Een conflict gaat vaak niet over geld. Het geëiste bedrag is meestal een afgeleide. De technieken en vaardigheden om een conflict te schillen, pas ik bijna regelmatig toe. Hiermee help ik soms tot een oplossing te komen of te voorkomen.”

Coskun Çörüz is opgeleid tot jurist, was lid van de Tweede Kamer voor het CDA en mensenrechtenrapporteur van de OVSE. Nu is hij directeur van Centrum Internationale Kinderontvoering.

“In 2013 volgde Coskun de opleiding Mediation bij ADR, nog steeds komt hij samen met zijn studiegenoten voor intervisie.

Effectieve Oplossingen: “Schillen van een conflict”
Als jurist en als politicus heb je de neiging om de oplossing voor het conflict aan te bieden. Mijn neiging in beide rollen was –gechargeerd- de volgende: “Ik leg jullie uit hoe het zit. Ik weet de oplossing voor jullie dispuut.” Dit is heel kort door de bocht, maar zo werkte het wel bij mij, bij veel juristen.
Ik heb bij ADR geleerd achter een conflict te kijken. Een conflict gaat vaak niet over geld. Het geëiste bedrag is meestal een afgeleide. De technieken en vaardigheden om een conflict te schillen, pas ik bijna regelmatig toe. Hiermee help ik soms tot een oplossing te komen of te voorkomen.”

Toegevoegde Waarde: “Bekijk ook onbetwiste zaken”
In juridische zaken blijft wat niet wordt betwist, liggen. Een uitspraak betekent dat de één gelijk krijgt op het betwiste aspect, de opponent heeft dus ongelijk. Het juridisch conflict is opgelost, maar het werkelijke conflict blijft sudderen. Je best doen om alle belangen boven tafel te krijgen, kan leiden tot ‘gelijk krijgen’ en ‘gelukkig worden’; kan het conflict werkelijk duurzaam oplossen. De waarde van mediation voor een jurist, voor een politicus en nu als directeur is voor mij meer dan slechts een toevoeging aan de rollen die ik speel. Het is een manier van anders kijken.”

Excellentie: “Functioneren verbeterd”
“Versta ik wat ik hoor? Zie ik wat ik aanschouw? Deze vragen stellen. Het bewustzijn van hoe je een vraag formuleert. Die technieken maken mij tot een betere jurist, tot een betere directeur, tot een betere gesprekspartner… Dat heeft de opleiding mij gebracht. En hoewel ik niet mediate, merk ik dat de geleerde technieken en vaardigheden mij inmiddels gewoon zijn en mij hebben verrijkt. En dat helpt me in mijn functioneren en in mijn dagelijks leven.”

Maaike de Jong

Arbeidsrechtadvocaat bij Workx advocaten

“De toegevoegde waarde van mediation was voor mij al langer evident. Alleen wie is een goede opleider? Wie kan mij het vak het beste leren? Na gesprekken met collega’s koos ik voor ADR. ADR is geaccrediteerd en het meest uitvoerig. Als je bij ADR een opleiding hebt gevolgd, geeft je dat ook marktwaarde.”

Maaike de Jong is een van de oprichters van Workx advocaten, een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze werkte van 2003 tot 2011 als advocaat bij NautaDutilh. De wil om zaken anders aan te pakken was een van haar drijfveren om samen met collega’s een nieuw kantoor op te richten.

Workx advocaten onderscheidt zich van de traditionele advocaat: het kantoor werkt pro-actief en oplossingsgericht. “Daar hoort ook een bredere kijk op en aanpak van het dispuut bij. Dus ook mediation.”

“Het is boeiend om te zien dat mediation een vastgelopen zaak weer in beweging kan krijgen. Door hun conflict kunnen partijen soms niet meer echt naar elkaar luisteren. Inzet van mediation kan ertoe leiden dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen”.

Effectieve Oplossingen: “Breder kijken”
Door je alleen te focussen op zaken als de datum uitdiensttreding of een toe te kennen vergoeding kom je in sommige zaken niet tot een echte oplossing. Mediation kan een vastgelopen zaak weer in beweging krijgen. De houding van de wederpartij is vanzelfsprekend wel van belang. Beide partijen moeten open staan voor een dergelijke wijze van geschilbeslechting.”

Toegevoegde Waarde: “Beste pers”
“De toegevoegde waarde van mediation was voor mij al langer evident. Alleen wie is een goede opleider? Wie kan mij het vak het beste leren? Na gesprekken met collega’s koos ik voor ADR. Daar had ik meerdere redenen voor. ADR is geaccrediteerd en het meest uitvoerig. De deelnemers hebben over het algemeen een academische achtergrond; voor mij was het niveau van de deelnemers belangrijk. Net als de diversiteit. Bij ADR komen niet alleen juristen. Tot slot speelde een commerciële reden: ADR heeft de beste pers, het instituut staat goed aangeschreven. Als je bij ADR een opleiding hebt gevolgd, geeft je dat ook marktwaarde.

Excellentie: “Goede intervisie, ook nog ná de opleiding”
“De opleiding heeft me veel geleerd over mijn functioneren en mijn rol als advocaat. Het goed kunnen mediaten is een aanvulling op mijn vak. Ik heb breder leren kijken, een zaak van verschillende invalshoeken leren bezien. Ook tijdens onderhandelingen merk ik dat ik creatiever ben geworden. Bovendien heeft de opleiding me een bijzondere intervisiegroep opgeleverd waar ik soms ook een case inbreng. Eén keer in de acht weken komen we samen; die casusbesprekingen zijn heel leerzaam.”

ADR beoordeling
ADR Referentie

Bouwe Morrema

Projectleider mediation bij KiFid

“In mijn optiek word je alleen een goede mediator als je het vak leert van goede mediators. De docenten van ADR staan hoog aangeschreven. Daarnaast sluit de opleiding bij ADR goed aan bij de juridische praktijk. En wat ik waardeer is de lange duur van de opleiding.
Een goede mediator heeft veel, heel veel, vlieguren achter de rug.”

“KiFid ontvangt jaarlijks ongeveer 7.500 klachten. Klachten die, als je inzoomt op de wereld en de beleving achter de klacht, vaak goed buiten de juridische arena kunnen worden opgelost. Ook veel financiële klachten lenen zich prima voor mediation: als wordt ingezoomd op de communicatie en de achterliggende belangen verdampt vaak een groot deel van de klacht en dient de oplossing zich als vanzelf aan.”

Effectieve Oplossingen: “Sneller en duurzaam”
Aandacht voor het probleem, aandacht voor de mens met het probleem. Inzet van betrokken communicatie, gebruikmaking van non-verbale communicatie. Goede vragen stellen, spiegelen, sturen op een eigen, op een gezamenlijke oplossing… Daar bereik je veel meer mee dan standpunten laten clashen. De focus van de jurist ligt vaak op de afrekening van het verleden, mediation kijkt naar hoe nu verder in de toekomst. Mits tijdig ingezet, kan mediation vaak zorgen voor een snelle én duurzame oplossing ”

Toegevoegde Waarde: “Dejuridiseren”
“Mediation is geen trucje. Natuurlijk zijn er vaardigheden en technieken. Maar als je – zoals ik – een juridische achtergrond hebt, moet je bereid zijn te dejuridiseren. Het is de tweede natuur van een jurist om een probleem te analyseren, de oplossing te bedenken en daar op te sturen. Als mediator analyseer je ook, maar je gebruikt je analyse om goede vragen te stellen en laat je de ruimte aan partijen om zelf tot een oplossing te komen. In mijn optiek word je alleen een goede mediator als je het vak leert van goede mediators. De docenten van ADR staan hoog aangeschreven. Daarnaast sluit de opleiding bij ADR goed aan bij de juridische praktijk. En wat ik waardeer is de lange duur van de opleiding. Een goede mediator heeft veel, heel veel, vlieguren achter de rug.”

Excellentie: “Ook voor één-op-één gesprekken”
“Mediation is vooral bedoeld om wrijving, om een geschil op te lossen tussen twee partijen. Ik merk in mijn werk regelmatig dat de technieken en vaardigheden van mediation ook goed werken in één-op-één gesprekken. Ik communiceer bij (interne) klachten bijvoorbeeld liever telefonisch dan schriftelijk. Ik laat dan mensen hun verhaal vertellen, besteed aandacht aan de persoon en aan zijn verhaal, stel vragen over de achtergrond van de klacht, reflecteer en spiegel. Ik krijg dan vaak een woord van dank, omdat er boosheid is weggenomen en zo helderheid is gekomen over de werkelijke klacht.”