Rechter Patricia Messer: “Inzicht in je eigen rol in situaties waarin je weerstand ervaart, een echte eye-opener!”

In een serie interviews, door Alexandra Vuijk, met oud-cursisten van de Beroepsopleiding tot Legal Mediator, vandaag het eerste interview met rechter en bestuurslid bij de rechtbank Oost-Brabant, Patricia Messer.

Patricia is sinds zes jaar rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Oost-Brabant. In april 2017 startte zij met de beroepsopleiding Legal Mediator van het ADR instituut, die zij begin 2018 afrondde. Hoewel zij als rechter al in aanraking kwam met mediation volgde zij de mediationopleiding om een andere reden.

“Tijdens de mediationopleiding leer je om achter de weerstand te kijken en echt naar je gesprekspartners te luisteren. Daardoor ben je in staat om het gesprek veel constructiever te voeren. Met meer resultaat.”

Effectieve oplossingen: achter de weerstand kijken

“In mijn rol als bestuurslid merkte ik dat er in de organisatie soms weerstand is tegen plannen die vanuit een bestuur worden bedacht of aangekondigd. Als bestuurder was ik dan best geneigd om in de zendstand te schieten. Dan leg je de plannen uit aan de medewerkers, en als blijkt dat er niets of onvoldoende mee gebeurt leg je het nog maar eens uit. Maar als er weerstand is werkt dat uiteindelijk niet. Tijdens de mediationopleiding leer je om achter de weerstand te kijken en echt naar je gesprekspartners te luisteren. Daardoor ben je in staat om het gesprek veel constructiever te voeren. Met meer resultaat.”

Toegevoegde waarde: inzicht in rollen

“Ik wilde erachter komen wat iemand weerhoudt om te doen wat ik dacht dat was afgesproken. Tijdens de opleiding kreeg ik meer inzicht in de rol die je daarin zelf vervult. Dat was echt wel een eye-opener. In de meest ideale situatie voelt de ontvanger namelijk de ruimte om ‘nee’ te zeggen tegen een voorstel of plan. Maar in een organisatie als de onze voelen mensen die ruimte niet altijd. Ik ben mij nu dus veel meer bewust van het effect van mijn rol als bestuurder en welke barrières die rol opwerpt om ‘nee’ te zeggen. Ik ga nu actief op zoek naar het antwoord op de vraag welke belemmeringen er zijn om de afspraak na te komen. Daardoor heb je een ander gesprek en creëer je uiteindelijk meer commitment.”

Excellentie: op aanraden van anderen

“ADR is mij aangeraden door iemand die de opleiding al had gevolgd. Ik vond het hele leerproces ontzettend boeiend. In eerste instantie leek het allemaal heel complex, maar uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Tijdens de opleiding maak je je de technieken en vaardigheden ook echt eigen. Doordat je veel oefent kan je ze in een gesprek inzetten, zonder dat je een trucje doet. De manier waarop ik nu het gesprek aanga past uiteindelijk veel meer bij hoe ik dat als rechter deed en hoe ik het eigenlijk ook van nature zou doen.”