Wilt u effectiever leren onderhandelen?

Volg dan onze training onderhandelen volgens de Harvard methode.

Onderhandelen gebeurt meestal op intuïtie, met hierdoor vaak ook wisselend succes. Voor permanent succesvolle onderhandelingen is het nodig dat u, naast de nodige inhoudelijke kennis, beschikt over goede onderhandelingstechnieken, een professionele manier van communiceren en een goed inlevingsvermogen. Daarnaast is een gedegen voorbereiding onontbeerlijk voor het slagen van onderhandelingen.

Om al deze elementen aan te scherpen heeft het ADR Instituut de training Harvard Onderhandelen ontwikkeld. Nadat u deze training heeft afgerond zullen ook uw onderhandelingen vaker succesvol verlopen.

Data

8 en 9 mrt 2021 - Den Bosch
15 en 16 mrt 2021 - Den Haag
22 en 23 mrt 2021 - Eindhoven
12 en 13 apr 2021 - Utrecht
19 en 20 apr 2021 - Amsterdam

Duur, locatie & kosten

2 dagen: 09.30 - 17.00 uur
12 PO / PE ptn

Kosten: € 1.230,-

Locaties:
AMSTERDAM - Hotel Amsterdam-Amstel, Joan Muyskenweg 20
DEN BOSCH - Willem Twee, Boschdijkstraat 10
DEN HAAG - Igluu, Louis Couperusplein 2
EINDHOVEN - Igluu, Lichttoren 32
UTRECHT - La Vie, St. Jacobsstraat 61

De uitgangspunten van de Harvard methode

De Harvard methode van onderhandelen heeft een aantal specifieke uitgangspunten:

 • Scheid de mensen van het probleem (speel de bal, niet de man).
 • Richt je niet op posities, maar op belangen.
 • Zoek naar zo veel mogelijk oplossingen in belang van beide partijen.
 • Hanteer objectieve criteria.
 • Tracht belemmeringen (bijvoorbeeld in mandaat, deadline of budget) te herkennen.
 • Maak alternatieven voor onderhandelen helder en bewaak ze.

Wat is onderhandelen volgens de Harvard methode?

De Harvard methode is een onderhandelingsmethode die in de jaren ’80 aan de universiteit van Harvard is ontwikkeld. De methode wordt in de praktijk inmiddels wereldwijd erkend als de meest effectieve onderhandelingsmethode. De Harvard methode is erop gericht gezamenlijk een verstandige en efficiënte overeenkomst te bereiken, die méér oplevert dan een compromis. Daarbij wordt er tijdens het proces ook op gelet dat de relatie tussen de onderhandelende partijen in stand blijft, zodat na het afronden van de onderhandelingen een goede (werk)relatie blijft bestaan.

De training Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut

De training Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut is een pragmatische tweedaagse opleiding, waarin ervaren trainers u de onderhandelingsvaardigheden van de Harvard methode aanleren. Ook worden bestaande onderhandelingsvaardigheden beproefd en aangescherpt.

Na afloop van deze training weet u hoe u zich gedegen op onderhandelingen voorbereidt, hoe u onderhandelingen opent, hoe u omgaat met weerstand bij de wederpartij, hoe u een impasse doorbreekt en nog veel meer. Kortom, u onderhandelt niet meer uitsluitend op intuïtie, maar u bent in staat om zodanig te onderhandelen dat u – met behoud van de relatie – het beste resultaat voor uzelf en/of uw cliënten kunt behalen.

Voor het afronden van deze training ontvangt u opleidingspunten (12 PO NOvA, 12 PE MfN).

De training Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut is opgebouwd uit verschillende theoretische en praktische onderdelen. Hiermee wordt niet alleen uw theoretische kennis over de Harvard methode vergroot maar krijgt u ook praktische handvatten om onderhandelingen soepel én succesvol te laten verlopen. Globaal bestaat de opleiding uit de volgende onderdelen:

 • verschillende wijzen van probleemoplossing
 • distributief en waardevermeerderend onderhandelen
 • de regels van Harvard Onderhandelen
 • van standpunten naar belangen (datgene waar het bij onderhandelen werkelijk om gaat)
 • de voorbereiding van onderhandelingen
 • BAZO – Beste Alternatief Zonder Overeenkomst
 • fasenmodel
 • hanteren van objectieve criteria

Tijdens de training werkt u veelvuldig in kleine groepen met de Harvard regels. In rollenspelen en oefeningen oefent u om uw bemiddelingsvaardigheden in concrete situaties toe te passen. Op die manier leert u wat in onderhandelingen effectief is en ontwikkelt u uw eigen onderhandelingsstijl.

 • Duur opleiding: 2 dagen
 • Taal: Nederlands
 • Vooropleiding: HBO of academisch; of vergelijkbaar door praktijkervaring
 • Punten: 12 PO NOVA, 12 PE MfN
 • Kosten: € 1.230,-
 • Inbegrepen is het boek “Excellent Onderhandelen” van Roger Fisher, William Ury en Bruce Patton. Ter voorbereiding verzoeken wij u om dit boek te bestuderen. Het boek ontvangt u van ons.

De basistraining Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut wordt verzorgd door ervaren trainers.

Maud Berg
Mediator, advocaat en trainer
Maarten Bakker
Maarten Bakker
Directeur, mediator en trainer
Juliane Duynstee
Mediator en trainer
Loes van Kooten
Advocaat, mediator en trainer

De verdiepingstraining Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut

Heeft u de training Harvard Onderhandelen met succes afgerond en wilt u uw kennis verdiepen? Kies dan voor onze verdiepingstraining Harvard Onderhandelen. Met behulp van rollenspellen, theoretische onderbouwing én uitgebreide feedback worden uw onderhandelingsvaardigheden tijdens deze training verder aangescherpt en verbeterd.