Masterclass Groepsmediation

Concrete handvatten bij een conflict in een groep

Hoe meer mensen betrokken zijn bij een conflict, hoe complexer de dynamiek. Er zijn veel factoren die elkaar onderling beïnvloeden: Hoe krijg – en houd – je zicht op mogelijke deelconflicten of achterban-problematiek? Wie zijn er wel of niet bij betrokken of zouden er bij betrokken moeten worden? Wie vervult welke rol? Hoe organiseer je wie er praat, wanneer en wie er praat met wie? Als professional wil je weten hoe je effectief sturing geeft aan de complexe dynamiek van conflicten met meerdere partijen of groepen.

Deze masterclass organiseren wij in samenwerking met De Waart Training.

Datum

7 en 8 dec 2023
24 en 25 juni 2024

Duur

2 dagen
09.30 - 17.00 uur
12 PO / PE ptn

Locatie

Amersfoort
In samenwerking met De Waart Training

Kosten

€ 1.125,-

Voor wie is deze masterclass?

De masterclass staat open voor mediators en andere professionals met een rol en verantwoordelijkheid om sturing te geven aan complexe conflicten.
Voor iedereen die mediations begeleidt of gaat begeleiden waarbij meer dan 2 partijen betrokken zijn, of partijen bestaande uit grotere groepen. Denk hierbij aan conflicten in ruimtelijke ordening, aandeelhoudersgeschillen, ondernemingsraden, teams, veel -partijen- overeenkomsten en buurtconflicten.

 • Duur opleiding: 2 dagen
 • Locatie: Amersfoort / in samenwerking met De Waart Training
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: Basis
 • Punten: MFN 12 PO / PE punten
 • Kosten: € 1.125,- | exclusief het boek 'Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp, werkvormen' | vrijgesteld van btw
 • Boek bestellen: https://www.sdu.nl/shop/groepsmediation.html

Deze masterclass biedt concrete handvatten om effectief aan de slag te kunnen in het dynamische proces van een mediation met veel partijen en de daarbij komende complicerende factoren. Naast korte interactieve inleidingen in de theoretische grondslagen (groepsdynamica, systeemtheorie en cultuurtheorie), doe je ervaring op met concrete praktisch toepasbare (nieuwe) werkvormen. Aan de hand van – bij voorkeur een eigen – casus ga je aan de slag met het maken van een procesontwerp. Het verdient aanbeveling vooraf het boek Groepsmediation te lezen.

De Masterclass biedt ruimte om met eigen lastige situaties en praktijkvraagstukken aan de slag te gaan. Er is gelegenheid voor intervisie op het belangrijkste instrument in groepsmediation: de persoon van de mediator.

Aan het eind van deze training heb je (meer):

 1. Inzicht in de complexiteit van groepsconflicten.
 2. Het vermogen het mediationproces voor groepsconflicten te ontwerpen.
 3. De beschikking over vaardigheden om het groepsconflict constructief te beïnvloeden.
 4. Inzicht in de rol van leiderschap bij groepsmediation en wat dat betekent voor jou als mediator.
 5. Het vermogen (kennis, vaardigheden en attitude) om specifieke werkvormen voor complexe groepsmediations adequaat te kunnen
  inzetten.

Jacques de WaartDe masterclass Groepsmediation wordt gegeven door Jacques de Waart.

Jacques de Waart is een ervaren mediator in heel uiteenlopende mediations. Hij is een van de auteurs van het boek Groepsmediation, procesontwerp en werkvormen (MfN & SDU). Met de andere auteurs analyseerde hij vele complexe (eigen) casussen en onderzocht wat er in de aanpak wel en wat niet effectief bleek. Met een uitgebreide theoretische onderbouwing vonden die inzichten zijn weerslag in het boek.

Andere trainingen?

Heeft u de postacademische opleiding tot legal mediator afgerond en wilt u op een ander gebied uw kennis verder verdiepen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de specialisatieopleiding Business Mediation of de specialisatieopleiding Arbeidsmediation.

Daarnaast biedt het ADR Instituut een aantal trainingen en masterclasses aan op het gebied van transformatieve mediation. Zo kunt u kiezen voor onze Transformatieve Mediation gegeven door Carol Bloom. Of de masterclass The Art of Reflection; een verdieping in de vaardigheid reflecteren.