Werkt u met mediation in families of familiebedrijven?

Volg dan onze masterclass Familiedynamiek.

Conflicten binnen familiebedrijven zijn vaak complex en kennen altijd een andere dynamiek dan reguliere zakelijke geschillen. Loyaliteitsconflicten, onuitgesproken oud zeer en verschillende verwachtingen spelen in dit soort conflicten een grote rol, naast de eventuele zakelijke en bedrijfsmatige verschillen van mening. Dit vraagt van een mediator een extra theoretische basis en andere mediationvaardigheden.

Startdatum

Nader te bepalen

Duur

1 dag

Locatie

Amsterdam

Kosten

€ 595,-

In de masterclass Familiedynamiek van het ADR Instituut neemt Else-Marie van den Eerenbeemt u mee in haar vakgebied: intergenerationele effecten van het (immaterieel) familie-erfgoed. Zij geeft daarbij inzicht in de patronen waarin wij ons allen binnen families bewegen. Tevens belicht zij de effecten en rol van familiedynamiek in een conflict binnen een familiebedrijf.

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor alle mediators die te maken hebben met familieverhoudingen binnen conflicten.

De masterclass Familiedynamiek duurt een dag. Er wordt gebruikt gemaakt van casussen, die worden geïllustreerd door beeldmateriaal. De toelichting en uitwerking van de casussen vindt plaats aan de hand van docudrama en micro-analyse.

In de masterclass komen onder meer de volgende thema’s aan de orde:

 • 4 dimensies van de relationele realiteit
 • existentiële loyaliteit, loyaliteitsconflicten, split loyalty
 • rechtvaardigheid in de ‘balans van geven en ontvangen’
 • parentificatie, destructief- en constructief recht
 • legaat en delegaat vanuit de familie-achtergrond
 • meerzijdige partijdigheid

U ontvangt bij het afronden van deze masterclass 6 PE punten MfN.

 • Startdatum: Nader te bepalen
 • Duur opleiding: 1 dag
 • Locatie: Amsterdam
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: Basis
 • Punten: 6 PO NOVA, 6 PE MfN
 • Kosten: € 595,-

De docent van de verdiepingstraining Harvard Onderhandelen: Else-Marie van den Eerenbeemt

De masterclass Familiedynamiek wordt gegeven door Else-Marie van den Eerenbeemt. Zij is familietherapeut, specialist familieverhoudingen, docent intergenerationele familiedynamiek, publicist en onderzoeker op het gebied van ouder-kindrelaties.

Else-Marie geeft lezingen, interviews, masterclasses en workshops in Nederland en Vlaanderen. Zij schrijft ook columns en levert bijdragen over familiekwesties aan informatieve radio en tv-programma’s, artikelen in dagbladen en vaktijdschriften.

Van 1979 tot 2010 was Else-Marie hoofddocent aan de post HBO van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij vanaf 1980 als gastdocent betrokken bij vele onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen, waar zij o.a. echtscheidings- en nalatenschapsmediation doceert.

Else-Marie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, de adviescommissie van de Kinderombudsman en als lid van het expertpanel is Else-Marie betrokken bij de Nederlandse Gezinsraad. Ook was zij betrokken bij de Sire Campagne ‘Kinderen bij echtscheiding’.

Else-Marie schreef de volgende boeken:

 • Balans in beweging
 • De Liefdesladder
 • Alle Dochters
 • Door het oog van de familie
 • Iedere familie heeft een erfenisverhaal
 • Wie krijgt de gouden armband van moeder?

Zeker zijn van een plaats?

Heeft u interesse in de masterclass Familiedynammiek, maar weet u nog niet zeker of het in uw agenda past? Laat dat dan aan ons weten: wij houden graag een plaats voor u vrij, zodat u verzekerd bent van deelname.

Als u dat wilt houden wij u graag op de hoogte van de de volgende masterclass.