Meer weten over vaardigheden, kennis en attitude?

Volg dan onze Masterclass EFT-vaardigheden voor mediators

Vaardigheden, kennis en attitude vormen de kern van het werk van iedere mediator.
In de opleidingen wordt hier over het algemeen veel aandacht aan besteed. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden die binnen andere disciplines zijn ontwikkeld en vaak op grondige wijze zijn uitgetest. Hierbij kan worden gedacht aan medische wetenschap, klinische en sociale psychologie, communicatiewetenschappen en  systeemwetenschappen.

Door Sue Johnson werd een aantal jaren geleden een nieuwe vorm van systeemtherapie ontwikkeld: Emotionally Focused Therapy for Couples. In mediation hebben we veel gebruik gemaakt van gedachten en technieken die cliënten helpen hun communicatie zo te verbeteren dat zij daardoor zelf tot een oplossing voor de tussen hen gerezen kwestie kunnen komen.

Startdatum

25 juni 2020
26 nov 2020

Duur

1 dag
09.30 – 17.00 uur

Locatie

Amsterdam

Kosten

€ 750,-

Emotionally Focused Therapy

Bij Emotionally Focused Therapy heeft Sue Johnson een aantal nieuwe technieken en vaardigheden ontwikkeld. Deze leiden ertoe dat cliënten niet alleen beter gaan communiceren, maar ook dat zij gaan communiceren over wezenlijke kernpunten die aan het conflict ten grondslag kunnen liggen.

Kort gezegd: niet alleen beter leren communiceren, maar ook leren waarover die communicatie dan zou moeten gaan. Hoewel EFT aanvankelijk werd bedacht voor stellen, blijken de vaardigheden heel goed bruikbaar in andere soorten mediation. Tot in de bestuurskamers toe.

Daartoe wordt door het ADR Instituut een Masterclass georganiseerd over het gebruik van EFT-vaardigheden voor mediators. Daarin zal heel kort iets worden gezegd over de achterliggende gedachten van Emotionally Focused Therapy en het daaruit voortvloeiende therapie model. Daarbij zal vooral worden gekeken naar welke vaardigheden kunnen worden ingezet en wanneer en waarom.

De dag zal vooral een praktische inhoud hebben en er zal veel worden geoefend door de deelnemers, liefst aan zelf ingebrachte cases.

U ontvangt na het afronden van deze masterclass 6 PE  en 6 PO punten.

  • Data: 25 juni 2020 | 26 november 2020
  • Duur Masterclass: 1 dag
  • Locatie: Amsterdam
  • Taal: Nederlands
  • Niveau: Basis
  • Punten: 6 PE en 6 PO
  • Kosten: € 750,-

De docent van deze masterclass is Dhr. drs T. (Theo) van Dijk

Theo van Dijk

Zeker zijn van een plaats?

Heeft u interesse in de masterclass EFT-Vaardigheden Voor Mediators, maar weet u nog niet zeker of het in uw agenda past? Laat dat dan aan ons weten: wij houden graag een plaats voor u vrij, zodat u verzekerd bent van deelname.

Andere trainingen?

Gaat uw interesse meer uit naar een basistraining op het gebied van transformatieve mediation, dan kunt u ook kiezen voor onze basistraining Transformatieve Mediation gegeven door Carol Bloom. Wilt u zich verdiepen in de vaardigheid reflecteren? Volg dan de masterclass The Art of Reflection van Carol Bloom.

Carol Bloom woont in de Verenigde Staten en is slechts af en toe in Nederland om trainingen te geven. Als u wilt dan kunnen wij u op de hoogte houden van de start van de eerstvolgende training of masterclass van Carol Bloom.

Heeft u de postacademische opleiding tot legal mediator afgerond en wilt u op een ander gebied uw kennis verder verdiepen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de specialisatieopleiding business mediation of de specialisatieopleiding arbeidsmediation.