Meer weten over hoe te reageren op onvoorspelbaar gedrag?

Volg dan onze Masterclass Conflictueuze Personen in Mediation

Soms voel je je als mediator ineens op het verkeerde been gezet. Cliënten gedragen zich onvoorspelbaar en drukken wellicht op je rode knop. Goede kans dat je dan zit tegenover een conflictueus persoon. De Masterclass gaat over dit fenomeen en vooral over hoe je effectief en met respect voor de betrokkene(n) met deze situatie kunt omgaan.

 • Hoe maak je contact met een persoon die daar wellicht niet voor open lijkt te staan?
 • Hoe voer je een gesprek met iemand die vooral (of alleen) zijn eigen spoor wil of kan volgen?
 • Hoe herken je reacties en gedragingen bij partijen die mogelijk wijzen op kenmerken van conflictueuze personen en wat kun je daar als mediator tegenoverstellen?
 • Hoe kun je ophouden jezelf in de weg te zitten als mediator door je eigen gevoelens en emoties te herkennen die conflictueus gedrag oproept.

Wij werken aan de hand van het boekje van Willem van der Does: “Zo ben ik nu eenmaal”. Het van tevoren lezen van dat boekje levert niet alleen behoorlijk wat leesplezier, maar helpt ook wat aan de orde komt tijdens de training (nog) meer in een kader te plaatsen.

In het mediationproces herken je een Bovenstroom en een Onderstroom. In deze training gaan we ons vooral richten op het bewerken van die onderstroom.

Eén van de patronen die wij tegenkomen is het Fight-Flight-or-Freeze-patroon. Vanuit de Neurologie weten we dan dat uitleggen niet meer helpt. We gaan stil staan bij en oefenen met wat dan wel effectief is in het mediation proces.

Deze observaties kunnen de mediator helpen te kiezen hoe deze persoon tegemoet te komen opdat dit alle betrokkenen verder helpt.

We zullen onder andere stil staan bij de Dramadriehoek en hoe je van daaruit interventies kunt kiezen die maken dat je daar als mediator niet ingezogen wordt en je partijen helpt daaruit te geraken wanneer ze daarin zitten.

Startdatum

24 november 2022

Duur

1 dag
09.30 – 17.00 uur
6 PO / PE ptn

Locatie

Amsterdam

Kosten

€ 750,-
€ 0,- met STAP

Over de inhoud van deze masterclass

De training omvat korte uiteenzettingen over hoe je bepaalde gedragingen van conflictueuze personen kunt herkennen.

Belangrijkste deel van de training zal gaan over het kiezen en uitproberen van interventies die de cliënten en jezelf verder zullen helpen. De nadruk ligt vooral op het actief oefenen met elkaar.

 • Data: 24 november 2022
 • Duur Masterclass: 1 dag
 • Locatie: Amsterdam
 • Taal: Nederlands
 • Niveau: Basis
 • Punten: 6 PE en 6 PO
 • Kosten: € 0,- (met STAP-budget) | normaal € 750,-

De training omvat korte uiteenzettingen over hoe je bepaalde gedragingen van conflictueuze personen kunt herkennen.

Belangrijkste deel van de training zal gaan over het kiezen en uitproberen van interventies die de cliënten en jezelf verder zullen helpen. De nadruk ligt vooral op het actief oefenen met elkaar.

U ontvangt na het afronden van deze masterclass 6 PE  en 6 PO punten.

De docent van deze masterclass is Dhr. drs T. (Theo) van Dijk

Theo van Dijk

Deze masterclass is bedoeld voor mediators, advocaten en andere (juridische) beroepsbeoefenaars die inzicht willen krijgen in cliënten die zich onvoorspelbaar gedragen.

Andere trainingen?

Gaat uw interesse meer uit naar een verdieping op het gebied van transformatieve mediation, dan kunt u ook kiezen voor onze training Transformatieve Mediation gegeven door Carol Bloom. Wilt u zich verdiepen in de vaardigheid reflecteren? Volg dan de masterclass The Art of Reflection van Carol Bloom.

Carol Bloom woont in de Verenigde Staten en is slechts af en toe in Nederland om trainingen te geven. Als u wilt dan kunnen wij u op de hoogte houden van de start van de eerstvolgende training of masterclass van Carol Bloom.

Heeft u de postacademische opleiding tot legal mediator afgerond en wilt u op een ander gebied uw kennis verder verdiepen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de specialisatieopleiding Business Mediation of de specialisatieopleiding Arbeidsmediation.