Agenda masterclasses


WEEK ONLINE MASTERCLASSES

06-03-23 | Reflecteren op inhoud, emotie en intentie| 2 PO/PE
07-03-23 | Hoe zorg ik voor mijzelf | 2 PO/PE
08-03-23 | Werken met emoties in arbeidsmediation | 2 PO/PE
09-03-23 | Mediation in insolventie | 2 PO/PE
10-03-23 | Omgaan met lastige situaties in leiderschap | 2 PO/PE


Hieronder meer informatie per masterclass.

Voor gratis kennismakingsworkshops en informatiebijeenkomsten klik hier


19-04-23 | Overbruggen van de kloof | 2 PO/PE
24-05-23 | Vertrouwelijkheid in arbeidsmediation | 2 PO/PE
05-06-23 | Ruziegedrag doorbreken en metacommunicatie | 2 PO/PE
20-06-23 | Introductie transformatieve mediation | 2 PO/PE
22-06-23 | Art of reflection | 2 PE/PO

Agenda trainingen


7, 8 en 14-11-23 | Harvard Onderhandelen | 12 PO/PE

Masterclass Reflecteren op inhoud, emotie en intentie

Cliënten komen pas in beweging als zij zich gehoord en gezien voelen. Mediators moeten daarom goed opletten wat cliënten zeggen. Maar dat niet alleen: we moeten ook oog hebben voor de emoties die onze cliënten tonen (‘gevoel neemt voorrang’), en voor de boodschap die zij afgeven (de subtekst).

In deze masterclass leggen we nog eens onder een vergrootglas hoe we dat het beste kunnen doen, namelijk door samen te vatten en te reflecteren. Welke manier van samenvatten en reflecteren werkt het beste? Welke overtuigingen gaan er schuil achter de manier waarop ik het doe? Met welke alternatieve manieren wil ik experimenteren?
Na deze masterclass ben je vaardiger in het erkenning geven op alle aspecten van de boodschap die iemand afgeeft, in het laten merken dat de emotionele lading ‘gezien’ is, waardoor de invloed daarvan kan afnemen, in het gebruiken van de emotie als de brug tussen inhoud en intentie, en in het leiden van het gesprek naar intentieniveau: ‘Welke boodschap geeft u af over hoe u het wilt hebben?’

Docent: mr. Dick Allewijn | Mediator en trainer

6 maart 2023

15.30 - 17.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Hoe zorg ik voor mijzelf

Ben je in je werk en misschien ook thuis druk met ervoor zorgen dat het een ieder goed gaat? En komt het dan geregeld voor dat je daarbij niet of slecht voor jezelf zorgt?
We kennen allemaal de spreuk:  “als je niet voor jezelf zorgt kun je ook niet voor anderen zorgen” en we weten ook dat dat soms makkelijker is gezegd dan gedaan.

In deze online workshop gaan we op zoek naar de gedachten die ten grondslag liggen aan beter voor een ander zorgen dan voor jezelf, welke zorgen en behoeften er onder liggen en welke strategieën je zelf kunt ontwikkelen om beter voor jezelf te zorgen.

Docent: mr. Maud Berg | Mediator en trainer

7 maart 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Werken met emoties in arbeidsmediation

Dat emoties een rol spelen in arbeidsmediations zal niemand verbazen. Er staat meestal veel op het spel.
Veel mediators zullen dan denken: aandacht geven aan de emoties, zodat de druk van de ketel is, dan weer terug naar de inhoud. Met andere woorden, emoties zijn zaken die uit de weg moeten om ons werk te kunnen doen.

In de loop van de jaren maakte Corine de Jong in haar gespecialiseerde arbeidsmediationpraktijk vaak mee dat juist het werken met de emoties de sleutel was om tot een oplossing te komen. In deze masterclass zal zij aandacht besteden aan het gebruiken van emoties om tot beweging in de zaak te komen, het herkennen van subtiele signalen, het verdelen van de aandacht over de betrokkenen en het doorbreken van het slachtoffer-dader-denken. Met veel praktijkvoorbeelden.

Voorafgaand aan de workshop is casuïstiek uit ieders eigen praktijk van harte welkom.

Docent: mr. Corine de Jong | Mediator en trainer

8 maart 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Mediation in insolventie

In toenemende mate wordt mediation ingezet in insolventie situaties. Een onderneming in zwaar weer of een curator die de boedel afwikkelt. Als er onvoldoende geld in kas is om alle schuldeisers te voldoen, is dat een voedingsbodem voor conflicten. Conflicten in en voorafgaand aan insolventie bieden een interessant speelveld met vaak meerdere betrokken partijen, zowel tegengestelde als gezamenlijke belangen en het (dwingendrechtelijk) kader van de Faillissementswet. Hier liggen mogelijkheden voor mediation en ook de rechterlijke macht onderkent de meerwaarde van mediation in dergelijke situaties. Steeds vaker verwijzen rechtbanken geschillen (onder meer) in pilots naar mediation.

In deze masterclass bespreken André Jansen en Marie-Hélène Berghuijs de hoofdrolspelers, spelregels en belangen in insolventiezaken. Verschillende fases en insolventieprocedures, zoals faillissement en de WHOA, komen aan bod. Zij kunnen daarbij putten uit hun praktijkervaringen die zij hebben opgedaan als advocaat, mediator, curator, bewindvoerder en observator. Dankzij die ervaring kunnen zij onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten belichten.

Docenten: mr. André Jansen | Advocaat en mediator en mr. Marie-Hélène Berghuijs | Advocaat en arbiter

9 maart 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Omgaan met lastige situaties in leiderschap

Leiderschap vergt het vermogen effectief om te gaan met verschillende, vaak botsende, belangen. Hoe blijf je ‘in control’ zonder alles te willen of kunnen controleren? Kijken naar de subtiele balans tussen ruimte bieden en kaderen, tussen aansturen en overlaten, tussen verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. In deze online masterclass staat Jacques stil bij leiderschap in relatie tot mediatorschap. Hij staat stil bij de aloude verschillende leiderschapstijlen, introduceert zes nieuwe uitgangspunten van effectief leiderschap en laat zien wat de leider en de mediator van elkaar kunnen leren. Vooraf ingestuurde ‘lastige situaties in leiderschap’ zullen de leidraad vormen van de masterclass. Jacques is als businessmediator al twintig jaar regelmatig betrokken bij conflicten die verband houden met leiderschap.

Docent: mr. Jacques de Waart | Mediator en trainer

10 maart 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Overbruggen van de kloof

Herkenbaar? De onderhandelingen zijn vergevorderd, maar lijken te stranden met de omvang van de kloof als genoemde oorzaak. Er zijn stappen of stapjes gemaakt, maar er lijkt geen beweging mogelijk. Wat kan je als mediator dan nog doen, welke interventies helpen om wat vast zit weer in beweging te brengen? Maarten Bakker heeft bijna 25 jaar ervaring als professional in het begeleiden van onderhandelingen en als trainer en coach bij complexe onderhandelingen. Met de deelnemers gaat hij in een interactieve masterclass onderzoeken wat werkt en wat niet, als het gaat om het in beweging brengen wat vast zit.

Docent: mr. Maarten Bakker | Mediator en trainer

19 april 2023

15.30 - 17.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Vertrouwelijkheid in arbeidsmediation

Vertrouwelijkheid in mediation is een serieus te nemen goed. Voor arbeidsmediators temeer vanwege de vaak onderliggende machtsongelijkheid tussen partijen. Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de mediator. Sanne Schreurs heeft bijna 15 jaar ervaring als arbeidsmediator en was ruim 20 jaar arbeidsrechtadvocaat. In deze masterclass bespreekt zij de ins en outs van de vertrouwelijkheid in arbeidsmediation, welke rol de mediator heeft in het waarborgen daarvan en of en zo ja, welke bewegingsvrijheid de mediator en partijen hebben.

Docent: mr. Sanne Schreurs | Arbeidsmediator

24 mei 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Ruziegedrag doorbreken en metacommunicatie

Hoe kun je ruziegedrag bij partijen helpen doorbreken? Het kan er soms heftig aan toe gaan tussen partijen aan tafel. In andere gevallen kan het lijken alsof mensen geen ruzie hebben omdat ze heel rustig met elkaar praten, terwijl ze er toch niet uitkomen (metacommunicatie). In onvruchtbare communicatie zijn vaak patronen te herkennen. Er zijn veel voorkomende patronen volgens welke mensen communiceren in conflict. Hoe herken je die patronen en wat kun je er als mediator mee?

Een van de taartpunten van de mediationcirkel in de exploratiefase is de communicatie. Hoe help je mensen de communicatie effectief te krijgen? Deze online workshop geeft inzicht in de veel voorkomende ruziepatronen en de manieren waarop je daar op kunt interveniëren met als doel partijen te helpen naar effectievere manieren om hun problemen te bespreken. En daarmee de kans te vergroten dat zij er samen uit komen.

Docent: mr. Maud Berg | Mediator en trainer

> Bekijk ook onze Opfrisdag Mediationvaardigheden

5 juni 2023

09.30 - 11.30 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Introductie transformatieve mediation

Transformatieve mediation gaat er vanuit dat mensen in staat zijn om van een conflict te leren, te veranderen en zich meer open te stellen voor de ander. Een transformatieve mediator geeft tijdens de mediation partijen de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden te versterken (empowerment) en de keuze om het perspectief van de ander in overweging te nemen, om zich zo (opnieuw) met de ander te kunnen verbinden (recognition). Daarmee wordt de communicatie tussen partijen positiever en constructiever. Een boeiende masterclass door dé sepcialist Carol Bloom (USA).

Docent: Carol Bloom | Mediator en trainer

> Bekijk ook onze 2-daagse training Transformatieve  Mediation

20 juni 2023

19.00 - 21.00 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Masterclass Art of reflection

Waarom reflecteert een mediator? Hoe kan reflecteren helpen een conflict op te lossen? Wanneer is reflecteren geschikt in een mediation? Hoe pas je het toe? Hoe klinkt een sterke reflectie? Wat is het effect ervan? De masterclass The Art of Reflection van het ADR Instituut richt zich, de naam zegt het al, op de kunst van het reflecteren. Tijdens deze masterclass leren deelnemers terug te geven wat er tijdens een mediation gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt.

Docent: Carol Bloom | Mediator en trainer

> Bekijk ook onze 1-daagse training The Art of Reflection

22 juni 2023

19.00 - 21.00 uur | online

Kosten: € 95,- | 2 PO/PE punten

Training Harvard Onderhandelen

De online training Harvard Onderhandelen van het ADR Instituut is een pragmatische driedaagse opleiding, waarin ervaren trainers u de onderhandelingsvaardigheden van de Harvard methode aanleren. Ook worden bestaande onderhandelingsvaardigheden beproefd en aangescherpt.

Na afloop van deze training weet je hoe je gedegen op onderhandelingen voorbereidt, hoe je onderhandelingen opent, hoe je omgaat met weerstand bij de wederpartij, hoe je een impasse doorbreekt en nog veel meer. Kortom, je onderhandelt niet meer uitsluitend op intuïtie, maar je bent in staat om zodanig te onderhandelen dat je – met behoud van de relatie – het beste resultaat voor jezelf en/of jouw cliënten kunt behalen.

Docent: mr. Patrick Slob | Mediator en trainer

> Meer informatie over onze training Harvard Onderhandelen 

7, 8 en 14 nov 2023

13.00 - 17.00 uur | online

Kosten: € 1.050,- | 12 PO/PE punten

  Aanmelden online masterclass

  Selecteer uw masterclass

  Privéadres


  Bedrijfsinformatie

  Factuur op naam van bedrijf


  PE-punten ontvangen?

  Laat uw gegevens achter om na afloop van de masterclass uw punten te ontvangen.


  Extra informatie

  Toelichting (bijvoorbeeld kostenplaatsnummer, inkoopnummer, e-mailadres en facturering)

  Houd mij op de hoogte van actualiteiten en nieuws.

  Praktische informatie

  We bieden deze online masterclasses, workshops en colleges via Zoom aan. Zoom is eenvoudig te gebruiken en biedt veel mogelijkheden tot interactie. Het is mogelijk om alle deelnemers via een video- en audioverbinding te zien en horen en tijdens opdrachten met een paar deelnemers te spreken in zogenaamde ‘break-out rooms’. Op deze manier kunnen we de waardevolle interactie die ter plaatse tijdens onze programma’s plaatsvindt ook online faciliteren.

  Onze online bijeenkomsten zijn alleen live te volgen vanwege het interactieve karakter. Het is dus geen webinar dat achteraf nog te bekijken is.

  Aanmelding

  Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden. U ontvangt een bevestiging per mail. Indien er kosten aan uw online keuze verbonden zijn, ontvangt u later een factuur per e-mail.

  Circa twee uur voorafgaand aan de online sessie ontvangt u de link die gebruikt kan worden om deel te nemen aan de masterclass, workshop of het college. Klik op de link, om naar het online programma te gaan. U hoeft geen account te hebben bij Zoom.

  Zoom werkt het beste als u van te voren het programma downloadt via deze link. Heeft u een half uur van te voren nog geen link gekregen? Check dan uw spambox.

  Heeft u daar ook niets ontvangen? Mail dan naar info@adrinstituut.nl

  Minimaal twee uur voorafgaand aan de online sessie ontvangt u de link die gebruikt kan worden om deel te nemen aan de masterclass, workshop of het college.