“Mediation heeft een wat softer imago, maar we leiden steeds meer mensen uit de echte harde commerciële praktijk op.”

Na een serie interviews met oud-cursisten nu een ervaren trainer van het ADR Instituut aan het woord: Hoe komen cursisten binnen? Wat geef je ze mee? En welke eigenschappen heeft een goede mediator eigenlijk nodig?

Maud Berg – Mediator, advocaat en trainer bij het ADR Instituut

Maud studeerde in 1993 af in het privaat- en strafrecht. In eerste instantie startte zij in de advocatuur, later ging zij lesgeven aan de Hogeschool Utrecht. In 2001 volgde Maud de beroepsopleiding tot legal mediator bij het ADR Instituut. Sinds 2002 richt zij zich volledig op mediation. Naast haar mediationpraktijk is Maud al vele jaren als trainer betrokken bij het ADR Instituut. Zij traint de cursisten van de beroepsopleiding en geeft trainingen in conflictvaardigheden, conflictdiagnose en onderhandelen.

“Het is mooi om de ontwikkeling van mediation mee te maken. Vroeger had het natuurlijk een wat softer imago, maar we zien steeds meer mensen uit de echte harde commerciële praktijk op onze opleidingen en trainingen.”

Veiligheid

“Sinds ik mediator ben heb ik ook meerdere therapeutische opleidingen gevolgd. Zo ben ik onder meer gediplomeerd relatietherapeut. Omdat ik veel familiemediations doe en emoties daarbij een nogal grote rol kunnen spelen, vond ik het belangrijk om te begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ik heb gemerkt dat die kennis mij ook bij mijn werk als trainer helpt.

Cursisten leren bij ons namelijk iets heel nieuws, waardoor ze hun grip op de dingen een beetje kwijtraken. Daarnaast worden ze, zeker in de beroepsopleiding, ook weer even op zichzelf teruggeworpen. Ze gaan zich namelijk afvragen hoe ze zelf omgaan met conflicten. Daardoor raken ze vaak een beetje uit hun evenwicht en dat voelt onaangenaam. Allerlei afweermechanismen steken dan de kop op. Toen ik zelf de beroepsopleiding deed gebeurde dat bij mij ook. Het helpt mij om die processen te doorzien en te snappen, zodat ik de veiligheid kan creëren waarin cursisten weer kunnen gaan leren.”

Lef

“We hebben überhaupt altijd veel aandacht voor veiligheid. We creëren een omgeving waarin cursisten durven te proberen. Ze moeten bij ons namelijk veel oefenen en iedereen vindt dat spannend. Veel cursisten schieten dan in de perfectionistische modus, terwijl ze juist fouten moeten durven maken. Ik snap dat ook wel. Ik weet nog zo goed hoe het was om zelf in hun stoel te zitten en te denken ‘Dit leer ik nooit!’. 

Maar mijn ervaring is juist dat veel mensen het wel kunnen leren. Een van de belangrijkste karaktereigenschappen die de cursisten daarvoor mee moeten nemen is lef, naast empathie en goed kunnen luisteren. Dan doel ik niet alleen op het lef om je tijdens de opleiding kwetsbaar op te stellen en fouten te durven maken. Maar ook op het lef dat je tijdens een mediation moet hebben. Je moet namelijk heel dicht bij partijen durven komen en, als dat nodig is, ze durven confronteren met waar het pijn doet. Veel mensen zijn daar te beleefd voor. Ik heb dat zelf ook echt moeten leren, maar het levert zo veel op.”

Gidsrol

“Ik vertel cursisten altijd dat ze het werk van een mediator kunnen vergelijken met dat van een gids. Sommige gidsen zijn erg bezig met de route en alle plaatsen die ze nog moeten aandoen. Daarbij verliezen ze wel eens iemand uit het oog, die op een bepaalde plek gegrepen wordt door iets anders moois. Je hebt het vast wel eens gezien. Die persoon zelf is de gids dan ook even uit het oog verloren, schrikt op enig moment wakker, denkt ‘oh god waar is de gids’ en rent er dan naartoe. Maar de gids is dan alweer met iets anders bezig.

Beginnende mediators zijn ook nog vooral bezig met de structuur en met wat ze moeten vragen. Die structuur is een soort houvast, waardoor ze erg in hun hoofd schieten en minder bezig zijn met wat er aan tafel gebeurt. Als we even in de metafoor van de gids blijven, leren wij ze dan achter de partijen te gaan staan, over hun schouder te kijken en te vragen waar zij naar willen kijken. Als mediator probeer je namelijk de partijen te volgen waar zij zijn. Natuurlijk moet de mediationovereenkomst getekend worden, maar mensen willen vooral hun verhaal kwijt. Het helpt dan om daar eerst even aandacht voor te hebben, zodat er verbinding ontstaat. Dit oefenen we vaak tijdens de opleiding, zodat de cursisten daar vertrouwen in ontwikkelen.”

Hoopgevend

“Het is mooi om de ontwikkeling van mediation mee te maken. Vroeger had het natuurlijk een wat softer imago, maar we zien steeds meer mensen uit de echte harde commerciële praktijk op onze opleidingen en trainingen. Blijkbaar krijgen de ideeën achter mediation en conflictoplossing daar ook voet aan de grond. De idealist in mij vindt het heel hoopgevend dat steeds meer mensen voor dit model kiezen, in plaats van de strijd aan te gaan.”

Naar de beroepsopleiding Mediation