“Veel meer professionals zouden baat hebben bij de verdiepende vaardigheden en dezelfde stap moeten maken.”

Maurits Jan Vink: “Organisaties werken tegenwoordig steeds vaker en op heel andere manieren met elkaar samen dan voorheen. Samenwerken wordt complexer. Dan helpt het als je mediationvaardigheden hebt geleerd om de ander minimaal ook te kunnen horen en zien, en het liefst je ook een beetje in de ander te kunnen verplaatsen.”

Maurits Jan Vink is opgeleid als psycholoog en als organisatie-adviseur verbonden aan Twynstra Gudde. Hij is MfN-mediator en geeft les in veranderkunde en het omgaan met belangentegenstellingen en conflicten. Maurits Jan volgde in 2015 de beroepsopleiding tot legal mediator bij het ADR Instituut.

“Veel meer professionals zouden baat hebben bij de verdiepende vaardigheden en dezelfde stap moeten maken.”

Effectieve oplossingen: vaardigheden voor alle fases van escalatie

“Als organisatie-adviseur werd ik steeds vaker betrokken bij situaties waarin er gedoe was, tussen de bestuurder en de ondernemingsraad of binnen directies, eigenlijk overal waar het in samenwerking niet goed liep. Ik raakte daardoor gefascineerd en ben mij meer gaan verdiepen in conflicten. Eerst heel breed, op maatschappelijk en politiek vlak. Zo heb ik in 2003 in Noord-Ierland een summerschool in conflict resolution gevolgd. Twee jaar later heb ik mijn sabbatical doorgebracht in het Midden-Oosten, waar ik op dit gebied bij een universiteit en verschillende ngo’s werkte. 

Toen ik terugkwam ging ik trainingen en cursussen geven in conflict management, naast mijn werk als organisatie-adviseur. Ik werkte steeds meer als procesbegeleider met conflicten in allerlei fases van escalatie. Daar wilde ik graag de formele rol als mediator aan toevoegen. Daarom heb ik de beroepsopleiding van het ADR gevolgd.

Gelet op mijn achtergrond was al veel van de stof bekend. Toch heb ik ook nog veel geleerd. Niet alleen over juridische aspecten en hoe je afspraken vastlegt, maar ook om de techniek en de procedure van het mediationproces strakker te volgen. Daarnaast heeft het vele oefenen met verschillende gesprekstechnieken mij verder gebracht. Er werd tijdens de opleiding nog iets verder ‘doorgeoefend’ dan ik gewend was. Ik kan de vaardigheden en technieken nu overal toepassen, ook in andere fases van escalatie. De opleiding heeft mijn repertoire dus uitgebreid.”

Toegevoegde waarde: opnieuw verbinden

“Als psycholoog was ik best een a-typische deelnemer. De meerderheid van mijn groep bestond uit juristen, voornamelijk rechters en advocaten. Ik merkte dat ik als niet-jurist minder dealgericht was. Juristen hebben een ander referentiekader en een ander soort logica, die deels voortkomen uit de aard van hun werk. Zo is vertrouwen voor juristen niet altijd vanzelfsprekend. Het gaat eerder over wie er gelijk heeft en over winnen-verliezen, dan over winnen-winnen. Dat was fascinerend om van dichtbij mee te maken en die andere manieren van denken beter te leren kennen.

Mediation gaat over opnieuw verbinden, over hoe je het gesprek tussen de partijen weer op gang krijgt. Ook als dat betekent dat ze uit elkaar gaan. Het mooiste is als partijen tijdens mediation een gezamenlijk belang weten te vinden waardoor zij met elkaar verder kunnen, maar het is niet perse slecht als ze uiteindelijk met elkaar constateren dat het goed is geweest en een manier vinden om zonder elkaar verder te gaan.”

Excellentie: horen zien en voelen

“Ik raad het ADR Instituut regelmatig aan, ook aan niet-juristen. Je kunt de opleiding ook volgen als je geen mediator wilt worden maar de vaardigheden wel in je dagelijks werk wilt leren toepassen. Eigenlijk zouden veel projectleiders en projectmanagers ook gebaat zijn bij deze opleiding. Zij hebben met zoveel verschillende partijen en belangen te maken. Organisaties werken tegenwoordig überhaupt steeds vaker en op heel andere manieren met elkaar samen dan voorheen. Samenwerken wordt complexer. Dan helpt het als je vaardigheden hebt geleerd om de ander minimaal ook te kunnen horen en zien, en het liefst je ook een beetje in de ander te kunnen verplaatsen.

Ik merk nog wel dat mediation bij veel raden van bestuur en sommige advocaten nog een wat zacht imago heeft. Maar eigenlijk is mediation een van de meest confronterende manieren van werken. Het helpt vaak om samenwerking weer te normaliseren en relaties te behouden. Bovendien zijn er veel minder kosten mee gemoeid, de business case voor mediation is echt veel beter.”