Lidwien van Loon: “Een gedegen en intensieve opleiding heeft mij verrijkt en bewuster gemaakt van effecten van mijn interventies.”

Een interview met communicatietrainer en MfN-mediator Lidwien van Loon: “Op het moment dat mensen elkaars verhalen horen en de ander ook echt zien, zie je direct iets gebeuren.”

Lidwien is bijna 30 jaar communicatietrainer. Zij werkt veel maar niet uitsluitend in de zorg. Lidwien verzorgt trainingen in onder meer patiëntgericht communiceren, oplossingsgerichte gesprekken, crisisgesprekken en omgaan met feedback. In 2014 volgde zij de beroepsopleiding tot legal mediator bij het ADR Instituut en sinds 2016 is zij geregistreerd MfN-mediator.

“Ik pak mijn rol als mediator als de situatie vraagt om de-escalatie.”

Effectieve oplossingen: zien, horen en erkennen van de behoefte van een ander

“Als communicatietrainer heb ik altijd op het grensvlak geopereerd van communicatie en het omgaan met spanning. Ik geef communicatietrainingen aan individuen en teams. Daarnaast treed ik op als procesfacilitator en gespreksleider. Daarbij staan het zien, horen en erkennen van de behoefte van de ander centraal. Omdat je als mediator die vaardigheden ook inzet, is van daaruit mijn behoefte aan een opleiding tot mediator ontstaan. Ik wilde mijn kennis over en vaardigheden in het omgaan met conflicten verder verdiepen. Nadat ik mij had mij georiënteerd op verschillende aanbieders, heb ik gekozen voor de opleiding tot legal mediator van het ADR Instituut, omdat ik de juridische basis onder de oplossing van een conflict ook heel belangrijk vind.”

Toegevoegde waarde: meer diepgang en duurzamere oplossingen

“De opleiding is intensief en gedegen, heeft mij verrijkt. Omdat je zoveel oefent krijg je veel feedback. Soms is dat best wel even pittig, maar dat is juist goed. Door de opleiding ben ik mij ook bewuster geworden van bepaalde interventies. Zo neem ik nu strakker de regie in het proces en vertraag of versnel ik heel bewust. Als ik merk dat partijen bij de start van een mediation snel door de eerste fase heen willen en direct over oplossingen willen gaan praten, vertraag ik heel bewust. Ik snap dat zij snel van het ongerief af willen, maar het verdragen van het ongemak en het schillen van belangen en behoeften in die fase leidt tot meer diepgang en daarmee ook tot veel duurzamere oplossingen.”

Excellentie: de-escaleren

“Ik werk op dit moment nog steeds veel voor teams en in meerpartijenconflicten. Niet alleen in de gezondheidszorg maar ook in de culturele sector. Daarbij word ik soms ingezet in de formele rol van mediator, maar vaker als procesfacilitator of gespreksleider. Ik merk dat het begrip mediation soms nog wat beladen is, omdat het impliceert dat er een conflict is dat is vastgelopen. Terwijl deze groepen voornamelijk problemen in de communicatie ervaren. Maar ook in dit soort processen maak ik veel gebruik van de vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb geleerd. Zo neem ik soms bewust de positie van mediator in om een situatie te de-escaleren. Mijn kennis van conflicten helpt mij daarbij. Ook bied ik partijen ruimte om heel bewust naar elkaar te luisteren en elkaar de erkenning te geven dat de versie van de ander er mag zijn. Op het moment dat mensen elkaars verhalen horen en de ander ook echt zien, zie je direct iets gebeuren.”

Tekst: Alexandra Vuijk