Kwaliteitskeurmerk voor arbeidsmediators

Kwaliteitskeurmerk voor arbeidsmediators

Vandaag heeft het ADR Instituut het convenant van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (hierna: “VAN”) getekend! Hiermee sluit de Specialisatieopleiding tot Arbeidsmediator van het ADR Instituut volledig aan op het Beroepsprofiel Arbeidsmediator dat de VAN recent ontwikkeld heeft, met als doel de kwaliteit en profilering van de professionele arbeidsmediator in Nederland te vergroten.

Het arbeidsrecht is volop in beweging. De afgelopen jaren zijn er belangrijke wijzigingen aangebracht in de regelingen rond ontbinding en ontslag. Dit alles heeft zijn effecten op de inzet van mediation bij arbeidsgeschillen en op de dynamiek aan de mediationtafel. Specialisten op dit gebied zijn meer dan ooit gewenst.

In navolging op de speciale eisen waar een Familiemediator aan moet voldoen om als zodanig voor het Juridisch Loket en de Rechtbanken op te kunnen treden, wordt op verschillende fronten gewerkt aan de vereisten waar een gespecialiseerd Arbeidsmediator aan zal moeten voldoen, om als zodanig kenbaar te zijn en zijn diensten aan te bieden. De VAN is in 2014 opgericht om de zichtbaarheid van arbeidsmediators in de markt te vergroten en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen. Een ander belangrijk doel is het op peil brengen en houden van de kwaliteit van arbeidsmediators.

De VAN zal de professionaliseringsslag inzetten en als vereniging het voortouw nemen tot de verdere ontwikkeling en professionalisering van het vak van arbeidsmediator om tenslotte het kwaliteitskeurmerk voor arbeidsmediators te verkrijgen. Het ADR Instituut ondersteunt deze inspanningen van harte en onderstreept het belang van dit kwaliteitskeurmerk. Kortom, het ADR Instituut ziet uit naar een vruchtbare samenwerking!

Wilt u meer informatie over onze Specialisatieopleiding Arbeidsmediation?
www.adrinstituut.nl/nl/opleidingen-trainingen/training/6/specialisatieopleiding-arbeidsmediation

Wilt u meer weten over het Beroepsprofiel Arbeidsmediator? Kijk op:
www.arbeidsmediation.nu/images/beroepsprofiel_arbeidsmediator_VAN.pdf?style=original&1471960657