“Ik kom nu sneller tot de kern van het echte probleem.”

Folkert Terpstra werkt als advocaat en mediator bij advocatenkantoor Goorts + Coppens, een middelgroot kantoor in Eindhoven: “Met de technieken die je tijdens de opleiding leert ontdek je wat er achter de weerstand van partijen zit. Daardoor kom je sneller tot de kern van het echte probleem.”

Goorts + Coppens

De afgelopen 13 jaar werkte Folkert bij een ander advocatenkantoor. Toen hij in 2020 met de opleiding tot (legal) Mediator in Eindhoven begon, vielen er langzamerhand een aantal puzzelstukjes op hun plek. “Daarom heb ik er tijdens de opleiding voor gekozen om van werkgever te veranderen. De opleiding en de ervaringen die ik opdeed hebben ertoe bijgedragen dat ik deze stap kon zetten. Sinds een maand werk ik nu bij Goorts + Coppens, waar ik zowel als advocaat als mediator werk.”

Beroepsopleiding in Eindhoven

De keuze voor de opleiding was volgens Folkert heel bewust gemaakt: “Naast rechten heb ik ook sociologie gestudeerd. Het volgen van deze opleiding was voor mij een ideale combinatie tussen mijn kennis van het juridische en de sociale relaties. Wat mij aansprak in deze opleiding was dat er les gegeven wordt door docenten uit verschillende disciplines, waaronder advocaten en klinisch psychologen. Vanwege de verschillende achtergronden doe je ervaring op met verschillende stijlen. Wat ik ben gaan oefenen is om, op een positieve manier, directer te communiceren. Dat maakt mij nu nog doelgerichter tijdens de gesprekken.

“Ik kom nu sneller tot de kern van het echte probleem.”

Vooraf zag ik mediation als een soort wondermiddel, maar inmiddels heb ik zoveel ervaring opgedaan dat ik nu zie dat mediation één van de middelen is om met een conflict om te gaan. Het is niet altijd de juiste weg, soms werkt het niet. Dan ga je op zoek naar een manier die wel werkt. In die zin ben ik gegroeid.”

Conflicthantering

“Bemiddelen tussen conflictpartijen deed ik al, maar ik wilde ook mediator kunnen zijn in de formele zin des woords, neutraal en onafhankelijk. Die keuze heb ik nu. Als advocaat heb je geregeld te maken met conflicten tussen partijen en ik wilde die op een andere manier gaan aanvliegen. Het inzetten van de gesprekstechnieken die we leerden tijdens de opleiding is heel waardevol, ook bijvoorbeeld tijdens gesprekken met de advocaat van de wederpartij.

Ik leerde om het juridische van het niet-juridische heel bewust te scheiden. In mijn beginjaren als advocaat had ik veel aandacht voor feiten: wanneer, waar en hoe laat. Nu heb ik evenveel aandacht voor emoties die benoemd worden. Door ruimte en aandacht te geven aan emoties, komt het juridische veel meer tot haar recht.”

Mediation inzetten bij een zakelijk geschil

“Tijdens een gesprek kom je vaak achter het pijnpunt bij de andere partij. Zo was ik onlangs als advocaat ingeschakeld in een bouwzaak. Mijn klant was in conflict met de aannemende partij. Omdat er al verschillende deskundigen waren ingeschakeld, besloot ik om een gesprek op te zetten zodat mijn klant en ik konden horen wat de andere partij te zeggen had. Ik wilde ze de aandacht en ruimte geven om te vertellen wat ze nou echt dwars zat. Tijdens het gesprek hoorden we dat de andere partij het heel vervelend vond dat mijn cliënt achter hun rug om een deskundige had ingeschakeld. Mijn cliënt kon dat gevoel bevestigen, die snapte wel dat de andere partij daar moeite mee had. Toen dat eenmaal uitgesproken was, kon er al snel een deal gesloten worden. Dit pijnpunt heeft een hele tijd tussen partijen gehangen en zonder deze benadering hadden we nu waarschijnlijk nog steeds in een juridische procedure gezeten. Bij zakelijke geschillen wordt er al snel gedacht dat emoties niet spelen. Het gevaar is dan dat je er niet alert op bent.”

Informatie over de Beroepsopleiding (legal) Mediator

Interview: Karlien de Bruijn
Fotografie: Petri Bakker